Oulun Kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen sujuvuus

Oulun kaupunkistrategia 2030 mukaan, vuonna 2030, Oulu on pohjoinen kestävästi kasvava 230.000 asukkaan kansainvälinen keskus. Strategina painopisteenä mm. Oulu on Suomen yritysmyönteisin kansainvälinen keskus ja oululainen yritysmyönteisyys on yrityspalvelujen jatkuvaa kehittämistä ja asiakaspalvelun parantamista sekä kykyä ennakoida ja reagoida paremmin yrittäjien tarpeisiin. Lisäksi Oulu on mukana Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa (MAL-sopimus), jonka tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion yhteistä sitoutumista seudun kehittämistä koskeviin tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Sopimuksella tavoitellaan mm. työpaikkojen ja elinkeinoelämän kasvua tukevaa maankäyttöä, houkuttelevuutta asukkaiden ja yritysten näkökulmasta ja seudun elinvoimaisuuden lisäämistä. Sopimuksessa todetaan, että toteutumisen kannalta on tärkeää, että myös kuntien ja valtion muut kehittämistoimet tukevat sopimuksen tavoitteiden toteutumista.

Alueen merkittävimpien rakentajien etujärjestönä esitämme huolemme Oulun Kaupungin tämänhetkisiin edellytyksiin toteuttaa yllä mainittuja strategioita ja sopimuksia sekä varmistaa Oulun kasvun edellyttämät riittävän sujuvat viranomaispalvelut. Olemme selvittäneet Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut toimialueen osalta kaavoituksen ja rakennusvalvonnan toimivuutta rakennusteollisuuden näkökulmasta.

Yritykset näkevät käytännön toiminnassa puutteellisina, mm. kaavoituksen ja rakennusvalvonnan lupakäsittelyn hitauden, ohjauksen johdonmukaisuuden ja ennakoitavuuden.

Selkeänä syyt viranomaistoiminnan puutteille mielestämme ovat; vähäiset viranomaisresurssit, olemassa olevien resurssien vääränlainen kohdentaminen lukuisine selvityspyyntöineen, töiden voimakas priorisointi ja viranomaistahojen sisäiset ristiriidat.

Olemme keskustelleet asiasta Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut toimialan palveluista vastaavien johtajien kanssa ja asiaan on kyseisten palveluista vastaavien viranomaisten toimesta pyritty vaikuttamaan mm. uusilla rekrytoinneilla. Koemme, ettei tilanne ole kehittynyt parempaan suuntaan, töiden priorisointia tehdään esimerkiksi keskittämällä resursseja Asemanseudulle ja Asuntomessut-alueelle, joka ei ole mielestämme oikea ja pysyvä ratkaisu yllä mainittuun laajempaan ongelmaan.

Ehdotamme konkreettisena välittömänä keinona ohjauksen sujuvoittamista ja ennakoitavuuden lisäämistä, ulkopuolisten osaavien resurssien hankkimista ja kumppanuuskaavoituksen hyödyntämistä osassa hankkeissa.

Viranomaistoimien resurssit ja -osaaminen tulee varmistaa vastaamaan nyt ja tulevaisuudessa Oulun kasvun edellyttämää tasoa. Oulun Kaupungilla on ratkaistavana lukuisia julkisia hankkeita ja näiden lisäksi on myös yksityiset hankkeet. Nykyinen tilanne keskeyttää, siirtää tai jopa lakkauttaa ainakin yksityisten hankkeiden valmistelun ja investointien tekemisen Oulun alueelle.

Toivomme koordinoitua vastinetta kannanotollemme ja välitöntä vuoropuhelun aloittamista esittämämme ongelman ratkaisemiseksi.

Oulussa 31.03.2022

Rakennusteollisuus ry; Talonrakennusteollisuuden Pohjois-Suomen piiri ry:n hallituksen puolesta.

Juha Mäntynen
Aluepäällikkö, Oulun aluetoimisto

Rakennusteollisuus RT:n talonrakennusalan yritysten toimialayhdistys hoitaa talonrakennustoimialan alueellista edunvalvontaa ja jäsenpalveluja Pohjois-Suomessa ja Lapissa.

https://www.rakennusteollisuus.fi/Toimialat/Talonrakennusteollisuus/Aluetoimistot/Pohjois-Suomi-Lappi/Jasenyritykset-Pohjois-Suomessa/

Kategoriat:Rakentaminen