Lausunto Pyyryväisen osayleiskaava, OAS (Lausunto 11.1.2024)


Oulun kaupunki

Lausunto Pyyryväisen osayleiskaava, OAS

Kiitämme mahdollisuudesta lausua Pyyryväisen osayleiskaavasta.

Toteamme, että kaavahanke on tärkeä ja merkittävä investointien mahdollistaja Ouluun. Oulun kauppakamarin Rakennusalan valiokunta on jo useamman vuoden tuonut kaupungin suuntaan esille ennakoivan kaavoituksen tärkeyden suurinvestointien voittamiseksi alueelle.

Vihreän siirtymän hankkeet ja päästöttömän energian investoinnit ovat välttämättömiä kansallisiin ja globaaleihin ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. Geopoliittinen tilanne vauhdittaa kehityksen suuntaa edelleen.

Pyyryväisen alue on riittävän suuri ja sijainniltaan hyvä teollisten investointien näkökulmasta. Teollisen toiminnan näkökulmasta alue sijoittuu logistisesti hyvin, ja Ruskon alueen vanha rata, sekä sen kehittämisen tilavaraukset, mahdollistavat logististen yhteyksien suunnittelua. Myös muu teolliseen toimintaan liittyvän infrastruktuurin kehittäminen alueelle on mahdollista. Suunnittelun lähtökohdissa on selvitetty ja todettu yhteensovittamisen mahdollisuudet suhteessa muihin käynnissä oleviin kaavoitus- ja tiestön kehittämishankkeisiin. Alueella ei sijaitse juurikaan asutusta, paitsi pieneltä osin Kuusamon tien läheisyydessä. Vaikutusten arviointia ja tarvittavia selvityksiä aiotaan tehdä monipuolisella yhteistyöllä.

Toivomme, että hanke voi edetä hyvässä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Rakentavin terveisin

Esa Pellikainen
varatoimitusjohtaja
Oulun kauppakamari

Kategoriat:Teollisuus, Valiokunta, Ilmasto, Politiikka, Vihreä siirtymä, Investoinnit, Rakentaminen