Pohjoisen näkökulmasta nopeusrajoituksia ei pidä alentaa

Mari Viirelä, palvelusektorin johtaja, Oulun kauppakamari

Suomella on tavoitteena liikenneturvallisuusstrategian mukaisesti nollavisio vuoteen 2050 mennessä eli ei yhtään kuolemaa liikenteessä. Tähän liittyen Väylävirastossa on käynnissä nopeusrajoitusohjeen päivitys, jonka myötä noin 1800 kilometrillä Suomen maanteitä rajoitus laskisi 100 km/h:sta 80 km/h:ssa. Nopeusrajoitukset vaikuttavat erityisesti matkustusaikoihin, liikenteen sujuvuuteen ja talouteen varsinkin pitkien välimatkojen Pohjois-Suomessa.

Pohjois-Pohjanmaalla suunnitellut muutokset vaikuttavat alueellisesti negatiivisesti asutuskeskusten saavutettavuuteen ja elinkeinoelämän edellytyksiin. Pohjois-Suomessa taloudellinen toiminta ja palvelut ovat riippuvaisia tehokkaasta liikkumisesta.

Liikenneturvallisuuden nollavision tavoitetta voidaan pitää erittäin tärkeänä. Jokainen kuolema liikenteessä on liikaa. Tehokkaimpana liikenneturvallisuutta parantavina toimenpiteinä koetaan keskikaiteiden ja ohituskaistojen rakentaminen etenkin tieosuuksille, missä raskaan liikenteen määrä on tavanomaista suurempi. Isossa kuvassa ajatus Ruotsin mallista eli ajosuuntien erottaminen toisistaan rakenteellisesti niillä teillä, joiden nopeusrajoitus on vähintään 100 km/h, on kannatettava ja Suomen tulisi pyrkiä kohti tätä tavoitetta.

Nopeusrajoitusohjeen päivitystyössä maantieverkon kehittämisen lähtökohtana eivät ole alueellista saavutettavuutta tukevat toimenpiteet, vaan toimenpiteet, joilla rajoitetaan alueellista saavutettavuutta. Päivitystyön perusteissa ei ole huomioitu Suomen maantieteellisiä erityispiirteitä tai alueellisia tarpeita, kuten vaikka matkailun saavutettavuuden tarpeita, jotka ovat merkityksellisiä erityisesti pohjoisessa.

Pohjoisen elinkeinoelämän näkökulmasta nopeusrajoitusten muuttamista ei voida pitää kannatettavana. On huolestuttavaa, jos maantieverkon kehittämisessä otetaan suunnaksi kehittämistä tukevien toimenpiteiden sijaan alueellista saavutettavuutta rajoittavat toimenpiteet. Alemmat nopeusrajoitukset johtavat pidempiin matka-aikoihin, mikä on erityisen haitallista pitkän matkan kuljetuksille ja työmatkalaisille. Pidempään kestävät kuljetukset lisäävät yritysten logistiikkaan liittyviä kustannuksia, millä on suora vaikutus tuotteiden ja palveluiden hintoihin.

Kirjoittaja:
Mari Viirelä, palvelusektorin johtaja, Oulun kauppakamari

Kategoriat:Logistiikka ja liikenne, Mielipide, Elinkeinoelämä, Saavutettavuus