Korkea rakentaminen Oulussa on mahdollistettava (Kannanotto 12.12.2023)


Oulun kaupunki
Yhdyskuntalautakunta
Kannanotto 12.12.2023

Korkea rakentaminen Oulussa on mahdollistettava

Sanomalehti Kaleva teki jutun Oulun korkeasta rakentamisesta 10.12.2023. Aiheeseen liittyen teimme vain noin neljä vuotta sitten alla olevan kannanottomme Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja järjestimme usean tilaisuuden, jossa läsnä olivat Oulun keskustan uudishankkeisiin liittyvät intressiryhmät, tärkeimpinä investorit. Nostimme esille Suomen verrokkikaupunkien ja Oulun vetovoiman kehittymisen ja miten myös korkean rakentamisen mahdollisuudet ovat yksi keskeinen tekijä tarkastelussa ja rahoittajien kiinnostuksessa kaupunkiamme kohtaan. Tällöin esillä ollut ohjesääntö kaavoituksessa, jossa korkean rakentamisen osalta oli suunniteltu rajoituksia, päädyttiin olla viemättä poliittiseen päätöksentekoon.

Maailma ei ole muuttunut vajaassa viidessä vuodessa, eikä lehtijuttukaan analyysissään osoittanut toteutuneiden rakennusten uhkaavan kaupunkikuvaa.

Mielestämme ohjesääntöjen voimaan saattaminen ei ole edelleenkään millään tapaa eduksi Oulun kaupungin vetovoimalle.

Oulun kauppakamari
Rakennusalan valiokunta

——————————————–
Oulun kaupunki
Yhdyskuntalautakunta
Kannanotto 9.9.2019

Yhdyskuntalautakunnan kokous 10.9.2019,
asiakohta 9. Oulun kaupungin korkean rakentamisen esitys

Kauppakamari esittää kohteliaimmin elinkeinoelämän toimijoiden näkemyksen Oulun korkean rakentamisen esitykseen. Oulun menestyminen nyt ja tulevaisuudessa tukeutuu hyvin paljon myös kaavoitukseen, sen ratkaisuihin ja tulevaisuuden suuntaviivoihin.

Katsomme, että Oulu, viiden kehittyvän kaupungin joukossa Suomessa, pysyy jokavuotisena vetovoimaisena muuttovoittokaupunkina. Siksi kaavoitus, pitkälle tulevaisuuteen Oulun kehittymisen ohjenuorana toimiva ohjeistus, antaisi vapaana, ei niinkään tiukoin määräyksin ja vaatimuksin, Oulun kehittyä kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti niin asukasmäärän ja toimitilojen suhteen. Tiukoin määräyksin avataan kenelle tahansa mahdollisuus valittaa jokaisesta kaavahankkeesta, joka poikkeaa tästä suunnitelmasta. Projektit hidastuvat.

Esimerkkilaskelma;

Oulu 2040: 10.000 asukasta lisää ja 5.000 työpaikkaa lisää
– tuon asukasmäärän asuttaminen tarkoittaa 100-asukkaan kerrostaloja 100 kpl; tässä esityksessä ei tällaista määrää asuntoja ole tulossa
– 5.000 työpaikkaa tarkoittaa noin 100.000 m2 uutta toimistotilaa ydinkeskustaan ja lisäksi liiketiloja (tarkoittaa 5 Technopoliksen ydinkeskustan kokoista rakennuskokonaisuutta; tässä esityksessä ei osoiteta laisinkaan toimistotilojen sijaintia.

Oulun keskustan valmiiksi toteutettu infrastruktuuri antaa poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat korttelirakentamisen tiivistämisen korkean rakentamisen toteutukselle, ja lisäksi, kun autopaikoitus huomioidaan laajennetuin ratkaisuin mm. Kivisydämen laajennuksella jne.

Korkea rakentaminen toteutuu asteittain. Nyt on toteutettu 12- ja 16-kerroksisia rakennuksia. Näiden korkeuksien jälkeen tavoitellaan 18- ja 24-kerrosta. Rakentamisen, etenkin korkean rakentamisen, liiketoimintarajat ovat varsin haasteelliset Oulun alueella. Kohteen toimijat/toteuttajat ottavat luonnollisesti hankkeiden liiketoimintariskit ja siksi vapaa kaavoitus ja nopea kaavoitusprosessi mahdollistaisivat hankkeiden toteutuksen – kilpailuetumme muihin kaupunkeihin nähden. Tiedossa ei ole, että jossakin Suomen kaupungissa olisi laadittu tämän tapaista, tulevaisuutta rajaavaa suunnitelmaa. Tarvitsemme mahdollisuuksia kehittämiseen ja investoijien ymmärtämiseen, ei keskustan säilyttämiseen ennallaan.

Esimerkki keskustan uudisrakentamisen kannattavuudesta;

– Keskustassa ei käytännössä ole vapaita tontteja, jos puistot jätetään rakentamatta esityksen mukaan.
– Nykyisen rakennuksen hankinta (osto), purkaminen ja kaavoituksen maankäyttömaksu edellyttävät noin 3-4 x suuremman rakennusoikeuden, jotta se on toteuttajalle liiketaloudellisesti kannattavaa.
– Käytännössä edellä oleva tarkoittaa, että nykyisen 4-8 kerroksisen talon tilalle on rakennettava 12-30 kerroksinen talo tai hanke ei toteudu.

Uudisrakennusten sijoittaminen radan varteen ja Limingantulliin ei vahvista keskustaa – päinvastoin. Limingantullin lähipalvelut ovat Limingantullissa, eikä asukkailla ole tarvetta käydä keskustassa.

Katsomme edelleen, hyvänä kilpailutekijänä, että korkeaa rakentamista ei rajoiteta johonkin tiettyyn korkeusrajaan (Oulun Tuomiokirkko, meren pinnasta 56,5 m). Tällaista mittaria ei käytetään missään muualla Suomessa ja useat kirkot ovat asuin- ja hotellirakennuksia matalampia.

Tämä antaa siten tulevaisuudessa vapauksia niin rakennuksen korkeuden kuin muodonkin suhteen. Tietysti, nämä korkeat rakennuskohteet läpikäydään huolella, erillisen toimintatavan mukaisesti, ammattilaisten mukana ollessa.

Pysäköintiratkaisut (Kivisydän, Auto-Saari ja muut paikoitustilat keskustassa) ovat jo nykyisellään alimitoitetut. Keskustan vetovoiman kasvattaminen edellyttää proaktiivisesti lisää pysäköintiratkaisuja (saavutettavuus). Näitä suunnitelmassa ei ole edes sivuttu. Korkea rakentaminen edellyttää myös pysäköinnin ratkaisua, vetovoimaisen keskustan vahvistamiseksi.

Oulun kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöllä voimme saada hyvän vauhdin Oulun kaupungin kehittämiseen. Oulun keskustan kehittämisessä on välttämätöntä huomioida ”verrokkikaupunkien” toimintatavat ja pyrkiä olemaan mieluummin heitä edellä, kun viestitään kaupungin kehittämismahdollisuuksista kansainvälistenkin toimijoiden suuntaan. Oulun kaupungin kasvutavoitteet ovat myös elinkeinoelämälle erittäin tärkeitä.

Rakentavin terveisin Oulun kauppakamari

Jari.P.Tuovinen
toimitusjohtaja
Oulun kauppakamari

jari.p.tuovinen(at)chamber.fi
p. 044-3134505

Jakelu;
yhdyskuntalautakunnan jäsenet
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
kaupunginjohtaja
yhdyskuntajohtaja
asemakaavapäällikkö

Kategoriat:Rakentaminen, Kannanotto, Vetovoima, Politiikka