Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotusaineisto (Lausunto 16.2.2024)


Oulun kaupunki

Kiitämme mahdollisuudesta lausua ehdotusaineistosta.

Toteamme, että ehdotuksen osalta on tehty mittava työ. Aineisto on kattavasti koottu ja hankkeen vaikutuksia on laajasti selvitetty.

Vihreän siirtymän hankkeet ja päästöttömän energian investoinnit ovat välttämättömiä kansallisiin ja globaaleihin ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. Geopoliittinen tilanne vauhdittaa kehityksen suuntaa edelleen.

Kaavaehdotuksen aluevarauksiin liittyy vahvasti liiketaloudelliset näkökulmat ja niitä on tärkeä ottaa huomioon yhtä arvokkaina kuin ympäristö- ja sosiaaliset näkökulmat.

Olemme saaneet muutamia painaviakin palautteita, joiden mukaan hankealueita on pienennetty tai poistettu aiempiin aluevarauksiin verrattuna. Eräskin palaute toteaa, että ”kaavasta näyttää tulevan enemmän rajoittava kuin mahdollistava”.

Toivomme siis, että kaavan eteenpäin viennissä, kuntien ja hanketoimijoiden kanssa ehditään käydä tarvittavat keskustelut, ja että kaava valmistuu hyvässä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Rakentavin terveisin

Esa Pellikainen
varatoimitusjohtaja
Oulun kauppakamari

Kategoriat:Investoinnit, Rakentaminen, Energia, Ilmasto, Politiikka, Vihreä siirtymä