Vaikuttaminen

Oulun kauppakamari toimii aktiivisena osana kauppakamarijärjestöä toiminta-alueellaan edistäen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja jäsenistön yhteisiä etuja sekä tuottaen jäsenilleen viestintä- ja koulutuspalveluita.

Kuvituskuva; tiimi palaverissa

Vaikuttaminen

Oulun kauppakamari on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yritysten ääni julkisessa päätöksenteossa. Tavoitteena on kehittää ja varmistaa alueen jäsenyritysten suotuisa liiketoimintaympäristö. Oulun kauppakamarilta osallistutaan työryhmiin, julkiseen keskusteluun ja annetaan lausuntoja suunnitelmista sekä lakiesityksistä.