Valiokunnat

Oulun kauppakamarissa on 11 valiokuntaa, jotka on koottu alueen jäsenyritysten ja yhteisöjen edustajista. Valiokuntien tehtävänä on tuoda omien toimialojensa näkemyksiä kauppakamarin vaikuttamistyöhön.

Kuvituskuva, jossa on ihmisiä pöydän ympärillä läppäreineen.

Valiokunnat

Oulun kauppakamarissa on 11 valiokuntaa, jotka on koottu alueen jäsenyritysten ja yhteisöjen edustajista. Valiokuntiin on valittu asiantuntijoita, jotka rikastuttavat omalla osaamisellaan ja näkemyksillään alueemme elinkeinoelämää. Valiokunnilta toivotaan aktiivista ja avointa työskentelyä sekä aloitteellisuutta kauppakamarin painopistealueilla, joita ovat osaavan työvoiman saanti, alueen saavutettavuus ja investointien edistäminen.

Valiokuntien tehtävänä on nostaa asioita esille ja keskusteluun sekä vaikuttaa niiden kehittymiseen myönteiseen suuntaan. Valiokuntatyö on parhaimmillaan verkostoitumista ja osaamispääoman kasvattamista yhdessä. Verkostosta hyötyvät eniten ne, jotka myös antavat siihen eniten. Valiokuntatyöskentelyyn mukaan pääsee ilmoittamalla kiinnostuksensa kauppakamarille. Uusia jäseniä valitaan eri valiokuntiin vuosittain.

Digitalisaatiovaliokunta

Digitalisaatiovaliokunnan toiminta nostaa esille digitalisuuden mahdollisuuksia.

Kasvuyritysvaliokunta

Kasvuyritysvaliokunta on yritysten kasvun tukemiseen keskittyvä valiokunta, joka osallistuu KasvuOpenin Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolkujen toimintaan, järjestää Team Finlandin alueverkoston ja muiden toimijoiden kanssa teemaan liittyviä
tilaisuuksia.

Kauppa- ja matkailuvaliokunta

Kauppa- ja matkailuvaliokunnan tehtävänä on matkailualan merkityksen esiintuominen, matkailualan toimintaedellytysten turvaaminen ja viranomaisyhteistyö.

Koulutus- ja työvoimavaliokunta

Koulutus- ja työvoimavaliokunnan tehtävänä on ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta huolehtiminen ja alueen kilpailukyvyn ylläpitäminen koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen avulla.

Logistiikka- ja liikennevaliokunta

Logistiikka- ja liikennevaliokunnan tehtävänä on logistiikan palveluiden toimintaedellytysten parantaminen.

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella kauppakamarikokouksille kauppakamarin luottamushenkilövalintoja

Rakennusalan valiokunta

Rakennusalan valiokunta edustaa rakennusalaa laajasti arkkitehtuurista, suunnittelusta, talonrakennus- ja
rakennustuoteteollisuuteen.

Suurhankevaliokunta

Suurhankevaliokunnan tavoitteena on edistää alueen yritysten tiedon ja osaamisen tasoa lähialueella suunnitteilla ja käynnissä olevien suurhankkeiden osalta, ja näin saada suurhankkeista itselleen lisää kauppaa.

Teollisuusvaliokunta

Teollisuusvaliokunnan toiminnan painopisteinä ovat teollisuuden ja viennin roolin esille nostaminen kansantalouden veturina sekä teollisuuden kilpailukykyyn liittyvien asioiden edistäminen.

Viestintävaliokunta

Viestintävaliokunnan tavoitteena on edistää alueen yritysten viestinnän ja markkinoinnin osaamista sekä sen arvostusta, elinkeinoelämän suhdetoimintavalmiutta ja myötävaikuttaa elinkeinoelämälle myönteisen hengen syntymiseen.

Teollisuuden ympäristövaliokunta

Teollisuuden ympäristövaliokunta toimii teollisuuden ympäristövastaavien ja alueen ympäristöviranomaisten foorumina, jossa käydään läpi ympäristölainsäädäntöön ja niiden prosesseihin liittyviä ajankohtaisia aiheita sekä nostetaan esille käytännön näkökulmia.