Strategia

Tavoitteenamme on koko Pohjois-Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn lisääminen tuottaen ratkaisuja investointien edistämiseen, alueen saavutettavuuden parantamiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuteen.

Missio

Oulun kauppakamari edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä ja tarjoaa koulutus- ja kehittämispalveluita.

Visio

Keskeisin vaikuttaja ja halutuin yhteistyökumppani Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa elinkeinopolitiikassa. Toiminnan tuloksena yritysten toimintaympäristö kehittyy kilpailukykyisemmäksi.

Arvot

 • Vapaan kilpailun periaate. Hyvän hallintotavan ja toisia arvostavan kilpailun korostaminen.
 • Jäsenlähtöisyys ja pohjoisuus. Toiminta suunnataan jäsenyritysten tarpeiden pohjalta ammattimaisesti ja tuloksellisesti.
 • Osaaminen. Asiantuntevaan ja luotettavaan tietoon perustuva toiminta.
 • Yhteistyö sekä koti- että ulkomailla, omalla alueella luottamushenkilöiden ja strategisten yhteistyökumppaneiden sitoutuminen

Toimintasuunnitelma 2022

Osaavan työvoiman lisääminen

 • Kohtaannon, työvoimansaannin ja työperäisen maahanmuuton edistäminen.
 • Huomioidaan perhelähtöisyys työvoimansaannissa.
 • Alueen vetovoiman vahvistaminen ja nuorten osaajien pitovoiman lisääminen.
 • Kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden pitovoiman lisääminen Pohjois-Suomessa.
 • Autetaan yrityksiä päivittämään osaamistaan nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi.

Investointien edistäminen

 • Yritysten sijoittuminen alueelle helpommaksi ja seudullisen yhteistyön lisääminen
 • Investointeihin liittyvän julkisen infrastruktuurin riittävyys
 • Toimintaympäristön vakaus ja ennustettavuus
 • Lupakäytäntöjen sujuvoittaminen ja valitusprosessien nopeuttaminen
 • Investointeihin liittyvän julkisen rahoituksen hyödyntäminen maksimaalisesti

Saavutettavuuden parantaminen

 • Pääväylien liikenteen sujuvoittaminen:
  • Kaksoisraide Pääradalle Ylivieska–Oulu
  • Oulu–Kontiomäki-rataosan välityskyvyn parantaminen olemassa olevan elinkeinoelämän tarpeet huomioiden
  • Valtatien 4 kehittäminen sujuvaksi ja turvalliseksi, ydinkäytävästatuksen mukaiseksi pohjoiseteläyhteydeksi
  • Valtatien 8 kehittäminen elinkeinoelämän kuljetusväylänä
  • Oulun satamaan 14 metrin ja Raahen 12 metrin väylä.
 • Alemman tieverkoston kunnossa pitäminen teollisuuden tavara ja raaka-aine logistiikan ja työmatkaliikenteen sujuvoittamiseksi.
 • Hyvien lentoyhteyksien varmistaminen ja jatkoyhteyksien sujuvoittaminen
 • Tietoliikenneyhteyksien ja digitalisaation edistäminen

Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittaminen

 • Kasvuhalun ja –kyvyn kasvattaminen
 • Kansainvälistymisosaamisen lisääminen
 • Yritysten oman toiminnan kansainvälistäminen

Kauppakamarien yhteistyön kehittäminen jäsenten hyväksi

 • Aluevaalit ja sote
 • Eduskuntavaalit
 • Yhteyksien parantaminen päättäjiin
 • Yhteisen tekemisen tehostaminen