Strategia

Tavoitteenamme on koko Pohjois-Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn lisääminen tuottaen ratkaisuja investointien edistämiseen, alueen saavutettavuuden parantamiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuteen.

Toimintasuunnitelma 2023

Oulun kauppakamari toimii aktiivisena osana kauppakamarijärjestöä toiminta-alueellaan edistäen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja jäsenistön yhteisiä etuja sekä tuottaen jäsenilleen viestintä- ja koulutuspalveluita.

Vuoden 2023 tavoitteena on Pohjois-Suomen tulevaisuuden kehittäminen tuottaen ratkaisuja työvoiman lisäämiseen, investointien edistämiseen, saavutettavuuden parantamiseen ja kansainvälistymisen vauhdittamiseen.

Toiminnan painopisteet:

1. Työvoiman lisääminen
2. Investointien edistäminen
3. Saavutettavuuden parantaminen
4. Kansainvälistymisen vauhdittaminen

Työvoiman lisääminen

Tavoitteet:

 • Oulun ja alueen vetovoima kasvaa
 • Panostetaan nuorten pitovoimaan alueella
 • Työperäiselle maahanmuutolle määritelty alueellinen pitkän aikavälin tavoitetila ja toimenpiteet sen saavuttamiseksi
 • Alueen koulutustarjonta vastaa työelämän tarpeita 
 • Työ- ja oleskelulupaprosessien sujuvoittaminen

Investointien edistäminen

Tavoitteet:

 • Teollisuus-, tuuli- ja hybridivoima-investointien varmistuminen alueelle
 • Suurhankkeisiin liittyvien julkisten infrastruktuuri-investointien varmistuminen
 • Palvelu- ja matkailusektorin sekä asuinrakentamisinvestointien varmistuminen kaupunkeihin ja kuntiin

Saavutettavuuden parantaminen

Tavoitteet:

 • Väylähankkeiden kärjet
  • TEN-T –verkkoon kuuluvien pääradan ja VT4:n palvelutason nosto tavoitetasolle:
   1. Kaksoisraide pääradalle Ylivieska–Oulu ja
   2. VT4 kehittäminen sujuvaksi ja turvalliseksi, ydinkäytävästatuksen vaatimusten mukaisesti​
  • Alemman tieverkon kunnossapidon varmistaminen​
 • Alueellisen lentoliikenteen turvaaminen​
 • Meriliikenteen turvaaminen​
  • Oulun satamaan 14 metrin ja Raahen 12 metrin väylä​
  • EU:n päästökauppa ei saa aiheuttaa merkittävää kustannushaittaa alueen meriliikenteelle​
 • Perämerenkaaren yhteyksien parantaminen​

Kansainvälistymisen vauhdittaminen

Tavoitteet:

 • Yritysten oman toiminnan kansainvälistäminen
 • Kansainvälistymisosaamisen lisääminen
 • Kasvuhalun ja –kyvyn kasvattaminen
 • Kansainvälisten ja kansallisten verkostojen (Team Finland, Finncham, EEN) kasvattaminen