Strategia

Tavoitteenamme on koko Pohjois-Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn lisääminen tuottaen ratkaisuja investointien edistämiseen, alueen saavutettavuuden parantamiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kuvituskuva, jossa ihmiset pyörittävät rattaita.
Kuvassa on kartta Oulun kauppakamarin alueesta, ja kuvaan on kirjattu mm. Oulun kauppakamarin strategiset tavoitteet ja arvot.

Toimintasuunnitelma 2024

Oulun kauppakamari toimii aktiivisena osana kauppakamarijärjestöä toiminta-alueellaan edistäen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja jäsenistön yhteisiä etuja sekä tuottaen jäsenilleen viestintä- ja koulutuspalveluita.

Vuoden 2024 tavoitteena on lisätä kasvua Pohjoiseen tuottamalla ratkaisuja työvoiman lisäämiseen, investointien edistämiseen, saavutettavuuden parantamiseen ja kansainvälistymisen vauhdittamiseen.

Toiminnan painopisteet:

1. Työvoiman lisääminen
2. Investointien edistäminen
3. Saavutettavuuden parantaminen
4. Kansainvälistymisen vauhdittaminen

Työvoiman lisääminen

Tavoitteet:

 • Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun veto- ja pitovoiman kasvu
  • 1) Nuorten keskuudessa
  • 2) KV-osaajien keskuudessa
 • Alueen oppilaitosten ja korkeakoulujen koulutustarjonnan ja työelämän tarpeiden kohtaannon kehittäminen
 • Työpaikkojen monimuotoistuminen
 • Työelämän murroksen, automatisaation seuraaminen ja aktiivinen sidosryhmäyhteistyö
  • 1) TE24-uudistus
  • 2) Työkyvykkyys

Investointien edistäminen

Tavoitteet:

 • Teollisuuden, vihreän siirtymän ja infrastruktuuri-investointien edistäminen Pohjois-Suomessa
 • Ympäristölupa- ja valitusprosessien sekä kaavoitus- ja rakentamislupaprosessien sujuvoittaminen valtakunnallisesti ja alueella
 • EU-vaikuttaminen kauppakamariryhmän kautta mm. kriittisten metallien ja muiden luonnonvarojen käyttö alueen toimialat huomioiden

Saavutettavuuden parantaminen

Tavoitteet:

 • Kaikissa olosuhteissa toimivat logistiikkavirrat Perämerenkaaren ympäri, yhteydet Norjan ja Ruotsin satamiin
 • Päärata Liminka-Oulu toteutus, Ylivieska-Liminka suunnittelu
 • TEN-T palvelutason saavuttaminen (päärata ja VT4)
 • Tieverkon kunnossa- ja ylläpidon varmistaminen
 • Lentoliikenteen vaihtoehtojen ja kilpailun lisääminen

Kansainvälistymisen vauhdittaminen

Tavoitteet:

 • Kasvuhalun ja –kyvyn lisääminen
 • KV-osaamisen, markkinatiedon, vientikaupan rahoituksen tiedon lisääminen yrityksissä.
 • KV-matkailun edistäminen, tukemalla palveluvientiä ja  markkinoiden tavoittamista
 • Työyhteisöjen monimuotoistumisen tukeminen ja edistäminen