Strategia

Tavoitteenamme on koko Pohjois-Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn lisääminen tuottaen ratkaisuja investointien edistämiseen, alueen saavutettavuuden parantamiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuteen.

Missio

Oulun kauppakamari edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä ja tarjoaa koulutus- ja kehittämispalveluita.

Visio

Keskeisin vaikuttaja ja halutuin yhteistyökumppani Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa elinkeinopolitiikassa. Toiminnan tuloksena yritysten toimintaympäristö kehittyy kilpailukykyisemmäksi.

Arvot

 • Vapaan kilpailun periaate. Hyvän hallintotavan ja toisia arvostavan kilpailun korostaminen.
 • Jäsenlähtöisyys ja pohjoisuus. Toiminta suunnataan jäsenyritysten tarpeiden pohjalta ammattimaisesti ja tuloksellisesti.
 • Osaaminen. Asiantuntevaan ja luotettavaan tietoon perustuva toiminta.
 • Yhteistyö sekä koti- että ulkomailla, omalla alueella luottamushenkilöiden ja strategisten yhteistyökumppaneiden sitoutuminen

Toimintasuunnitelma 2021

Investointien edistäminen

 • Yritysten sijoittuminen alueelle helpommaksi ja seudullisen yhteistyön lisääminen
 • Toimintaympäristön vakaus ja ennustettavuus
 • Lupakäytäntöjen sujuvoittaminen ja valitusprosessien nopeuttaminen

Saavutettavuuden parantaminen

 • Pääväylien liikenteen sujuvoittaminen:
  • Kaksoisraide Pääradalle Ylivieska–Oulu
  • Oulu–Kontiomäki-rataosan välityskyvyn parantaminen olemassa olevan elinkeinoelämän tarpeet huomioiden
  • Valtatien 4 kehittäminen sujuvaksi ja turvalliseksi, ydinkäytävästatuksen mukaiseksi pohjoiseteläyhteydeksi
  • Valtatien 8 kehittäminen elinkeinoelämän kuljetusväylänä
  • Oulun sataman 14 metrin väylä
 • Alemman tieverkoston kunnossa pitäminen teollisuuden tavara ja raaka-aineliikenteen sujuvoittamiseksi
 • Hyvien lentoyhteyksien varmistaminen ja jatkoyhteyksien sujuvoittaminen
 • Tietoliikenneyhteyksien ja digitalisaation edistäminen

Osaavan työvoiman saannin varmistaminen

 • Kohtaannon, työvoimansaannin ja työperäisen maahanmuuton edistäminen
 • Alueen vetovoiman vahvistaminen ja nuorten osaajien pitovoiman lisääminen
 • Mahdollistetaan osaamisen nopea päivittäminen yrityksissä
 • Kehitetään koulutuksen työelämälähtöisyyttä
 • Houkutellaan lisää kansainvälisiä osaajia ja opiskelijoita Suomeen

Kauppakamariverkoston tehostaminen jäsenten hyväksi

 • Palvelut, toimintatavat ja resurssit pandemian/muun yllättävän ulkoisen uhan kestävään kuntoon takaamaan toiminta ja rahavirrat
 • Kauppakamariyhteistyön hyötyjen löytäminen ja käyttöönotto entistä paremmin, mm. digitalisaatio, brändikokemus, palvelulupaus
 • Riskienhallinta kuntoon