Hyvinvoiva Pohjoinen – 100 000 € Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan hyväksi

Asiakkaiden omistamana ja paikallisena elämänturvayhtiönä LähiTapiola Pohjoisen tavoitteena on edistää vastuullisesti Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoituksin jaetaan yhteensä 100 000 euroa yleishyödyllisiin kohteisiin vuonna 2022.

Lahjoitusten avulla yhtiö vaikuttaa aktiivisesti lähiyhteisössä, ja kannustaa myös alueen kuluttajia ja yhteisöjä ehdottamaan ajankohtaisia ja alueen hyvinvointia edistäviä lahjoituskohteita. Paikallista lahjoituksen saajaa voi ehdottaa avoimen lomakkeen kautta 31.5.2022 saakka.

Lahjoituksen saajan tulee olla voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys tai yhteisö, joka toimii LähiTapiola Pohjoisen toiminta-alueella Pohjois- tai Keski-Pohjanmaalla. Valinnoissa huomioidaan lahjoituskohteiden maantieteellinen monipuolisuus. Yksittäisen lahjoituksen summa on 2000 – 20 000 €.

Vuonna 2022 LähiTapiola Pohjoisen Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoitukset menevät pääsääntöisesti seuraaviin tarkoituksiin:

1.Liikenneturvallisuus

• Liikenneturvallisuutta edistävä teko, kampanja, hanke, tutkimus tai hankinta

2. Arjen turvallisuus ja pelastustoiminta

• Paikallisyhteisöjen ja haja-asustusalueiden arjen turvallisuutta parantavat hankkeet (palo- ja vesiturvallisuus)

• Pelastustoiminnan vapaaehtoistyöhön liittyvä hanke tai tutkimus

3. Mielenterveys ja ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin edistäminen 

• Ennaltaehkäisevä työ ja toiminta mielenterveyteen liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi

• Mielenterveyden edistäminen tukemalla hankkeita tai tutkimustyötä

• Päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn ja päihdeongelmaisten tukemiseen liittyä työ tai tutkimus

Vastuullisuus on koko LähiTapiola Pohjoisen toimintaa ohjaava arvo. Sen lisäksi, että yhtiö turvaa omistaja-asiakkaidensa elämää riskien varalta, se tekee myös paikallisia – pienempiä ja suurempia – elämänturvatekoja. Nyt haettavien Hyvinvoiva Pohjoinen -lahjoitusten lisäksi vastuullisuustyötä toteutetaan mm. lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastamiseen kohdennetulla Nuori Pohjoinen -tuella, vahingontorjuntatyöllä kuten sammutintarkastuksilla ja hätäensiapukoulutuksilla, henkilökunnan vapaaehtoistyöllä sekä oppilaitosyhteistyöllä.

Lisätiedot ja hakulomake löytyvät sivulta www.lahitapiola.fi/hyvinvoivapohjoinen

Lisätietoja:

Veli Rajakangas, toimitusjohtaja, LähiTapiola Pohjoinen, 050 408 1406, veli.rajakangas@lahitapiola.fi

Liisa Humalamäki, markkinointi- ja viestintäjohtaja, LähiTapiola Pohjoinen, liisa.humalamaki@lahitapiola.fi, p. 040 742 4476

Kategoriat:Jäsenemme tiedottavat