Ulkomaisten työntekijöiden saatavuusharkinnasta pitää luopua

Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Tuovinen

Kauppakamarien Osaajakyselyllä selvitettiin yritysten työvoimatarpeita ja rekrytointihaasteita. Oulun kauppakamarin jäsenistä kyselyyn vastasi lähes 90 kappaletta, joista työllistäviä yrityksiä oli 98 prosenttia.

– Kysely vahvistaa yleistä näkemystä työvoiman saatavuusongelmasta. Akuuttikriisi on muuttunut krooniseksi tarpeeksi työvoimasta. 75 prosenttia vastanneista yrityksistä ilmoittaa, että osaavasta työvoimasta on pulaa tai paljon pulaa, korostaa Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Tuovisen mukaan erityisen ongelmalliseksi tilanteen tekee, että 74 prosenttia kertoo työvoimapulan rajoittavan yrityksen kasvua. Näistä hiukan yli 40 prosenttia kertoo työvoiman saatavuuden rajoittavan kasvua paljon. Vain kaksi prosenttia vastaajista arvioi henkilömäärän vähentyvän lähitulevaisuudessa. 10 prosenttia ilmoittaa rekrytointitarpeen kasvavan merkittävästi.

Kyselyn perusteella erityisen paljon tarvitaan teknisen ja palvelualojen osaajia, mutta myös perinteisillä teollisuusaloilla on työvoimapulaa. Esimerkiksi voidaan nostaa Telatek Works Oy, joka on suurten laivapotkurilaitteiden runkojen sopimusvalmistaja ja valmistaa myös muita vaativia hitsattuja sekä koneistettuja teräsrakenteita. Telatek Works Oy:n konepaja sijaitsee Taivalkoskella, jonne uuden työvoiman saaminen on perinteisesti haastavaa sijainnin vuoksi.

– Meidän alamme osaavaa työvoimaa ei ole riittävästi saatavilla, joten olemme pyrkineet paikkaamaan pulaa vuokratyövoimalla ja sisäisillä siirroilla. Seuraavina vuosina työvoimatarpeemme tulee olemaan 25-30 uutta työntekijää, mikä on oikeasti haaste. Nykytilanteessa olemme hyödyntäneet työvoiman vuokrausyritystä, jonka kautta olemme saaneet osaajia Romaniasta, Ukrainasta, Latviasta ja Liettuasta. Tälläkin hetkellä meillä on noin 20 ulkomaista työntekijää, kertoo Telatek Works Oy:n konepajapäällikkö Ulla Mäkitalo.

Tärkeimmiksi syiksi rekrytointiongelmiin yritykset nostavat, ettei avoimiin tehtäviin löydy riittävästi hakijoita (62 %), hakijoiden vähäisen työkokemuksen (51 %) ja kiristyneen kilpailun työntekijöistä (51 %).

– Tarvitsemme oikeasti lisää asukkaita, työntekijöitä ja kokonaisia perheitä Pohjois-Suomeen myös ulkomailta. Konkreettisina ratkaisuina on lisättävä Maahanmuuttoviraston ja TE-toimistojen lupakäsittelyn resursseja, jotta hakemusmäärien kasvaessa voidaan turvata hakemusten sujuva käsittely, sanoo toimitusjohtaja Tuovinen.

– Saatavuusharkinnan lieventämisen kokeilun sijaan pitäisi suoraan luopua saatavuusharkinnasta. Tämä edistäisi merkittävästi ulkomaalaisen työvoiman käyttöä Suomessa. Lisäksi maahanmuuttajien työllistymistä on edistettävä joustavammalla kielikoulutuksella. Kielikoulutusta tulee järjestää yhteiskunnan toimesta joustavammin työn ohessa ja panostaa nopeaan työllistymiseen, jatkaa Tuovinen.

Tuovisen mukaan erityisesti jo Pohjois-Suomessa asuvat ja opiskelevat kansainväliset opiskelijat on saatava kotoutumaan ja kotiutumaan alueelle.

– Tässä myös yritysten omia valmiuksia on parannettava. Yritysten on rohkaistuttava ottamaan heitä harjoittelijoiksi, kesätöihin ja opinnäytetyöntekijöiksi. Näitä valmiuksia kehitetään Oulu Talent Hub -hankkeessa, jossa Oulun kauppakamari on mukana, päättää Tuovinen.

Lisätietoja:

Jari Tuovinen

toimitusjohtaja

044 313 4505

Kategoriat:Työvoima, Työelämä, Osaaminen