Yritysten, oppilaitosten ja työvoimaviranomaisten yhteistyössä on paljon mahdollisuuksia

Viime vuosina työmarkkinoilla on esiintynyt voimakkaasti kohtaanto-ongelmaa eli samaan aikaan kohtaamme työttömyyttä ja paljon avoimia työpaikkoja.  Lisäksi tilastot kertovat, että nuorten ikäluokat tulevat pienenemään ja kilpailu osaajista sen myötä kasvaa jatkossakin.

Alueellisella yhteistyöllä voidaan tilannetta parantaa – jatkuva oppiminen perinteisten tutkintojen lisäksi on yksi mahdollisuus. Tarvitaan alueen ja yritysten tunnettuuden parantamista sekä koulutuksen, viranomaisten, palvelujen tarjoajien ja työnantajien tiivistä yhteistyötä.

Raahen kauppakamariosaston hallitus järjesti vuoden 2023 painopisteteemaansa osaavan työvoiman saaminen ja avointen työpaikkojen täyttäminen sidosryhmätapaamisen 9.2., jossa kuulimme oppilaitosten sekä TE-toimiston toiminnoista. Keskusteluissa nousi esille myönteisiä sekä luottavaisia näkökulmia. Tapaamisen henki oli erinomainen.

Nostoja;

  • Työllistyminen alueen oppilaitoksista valmistuvien osalta alueelle on korkealla tasolla.
  • Jatkuva oppimisen mahdollisuuksia on oppilaitoksissa runsaasti tarjolla ja niitä voidaan myös räätälöidä yritysten tarpeista. Myös työvoimaviranomaisilla koulutuksiin useita vaihtoehtoja.
  • Alueella on kehitetty Monikampus-toimintamalli, jossa koulutuksen ja ”satelliittikoulutuksen” järjestäminen alueilla voidaan toteuttaa yhteistyönä eri toimijoiden kesken, jossa kaikilla ei tarvitse olla paikkakunnalla toimipistettä.
  • Väyläopinnot ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen yhteistyönä ovat uusia osaamisen nostamisen keinoja. Väyläopinnoissa tehdään yhteistyötä useiden korkeakoulujen kanssa eri koulutusaloille.
  • Yritysyhteistyö voi olla yrityskohtaista ja räätälöityä, tai vaikkapa laajoja yhteisiä tilaisuuksia yritysten ja opiskelijoiden kohtaamisina.
  • Ulkomaalaisten opiskelijoiden sijoittumisessa yrityksiin on paljon parannettavaa.
  • Kielitaidon merkitys korostuu tietyissä yrityksissä ja voi tuoda haasteita esim. turvalliseen työskentelyyn.
  • Koulutustarpeiden ennakointia tehdään säännöllisesti kaikissa oppilaitoksissa yritysyhteyksien avulla ja sen myötä reagoidaan muutostarpeisiin.
  • Yritysten aktiivisuus ja näkyvyys nuorten suuntaan on ratkaisevan tärkeää.
  • Oulun yliopisto tekee perustutkimuksen lisäksi merkittävästi soveltavaa tutkimusta yritysten tarpeista lähtien. Ammattikorkeakoulut tekevät merkittävissä määrin soveltavaa tki-työtä.

Jari Riihijärvi/Raahen kauppakamariosaston hallitus/Jot-Rent Oy, Tuija Nurkkala/Brahe koulutuskeskus, Matti Väänänen/JEDU, Jyrki Laitinen/Oulun ammattikorkeakoulu, Jari Kähkönen/Kajaanin ammattikorkeakoulu, Arto Maaninen/Oulun yliopisto, Mari Tuomikoski/POP TE-toimisto

Kategoriat:Osaaminen, Työvoima