Vuoden 2023 aikana tulisi perustaa jäänmurtajahankinnan työryhmä

Jari Tuovinen, Oulun kauppakamari. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Ympärivuotisesti ilman katkoksia kulkeva rahtiliikenne on välttämättömyys Suomen saavutettavuudelle ja ulkomaankaupalle. Tämä ei toteudu ilman joustavaa ja suorituskykyistä jäänmurtajakalustoa. Suomen vanhimmat jäänmurtajat ovat elinkaarensa lopussa. Suurin osa kalustosta on tehty jo ennen 1990-luvun puoliväliä. Tulevalla hallituskaudella on tehtävä päätös vanhinta kalustoa korvaavien jäänmurtajien hankinnasta ja tunnusteltava tiiviimpää yhteistyötä Ruotsin kanssa hankintojen osalta. Ruotsin tavoitteena on kahden jäänmurtajan tilaaminen tämän vuoden aikana.

Suomen talouden kasvun elementit löytyvät edelleen teollisuudesta, jonka vientisuuntana on nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän länsi. Metsäteollisuus, sähköistyvään yhteiskuntaan liittyvä akku- ja kaivannaisteollisuus ja metalliteollisuus ovat esimerkkejä Suomen talouden vihreään siirtymään linkittyvistä tukijaloista. Itämeren rahtiliikenne on yksi teollisuuden kilpailukyvyn ylläpitäjistä. Merikuljetusten osuus Suomen viennistä on 90 prosenttia ja tuonnista 80 prosenttia. Investointi moderniin jäänmurtokalustoon edistää myös kansainvälistä saavutettavuutta.

Jäänmurtajilla on keskeinen rooli koko kuljetusketjun päästöjen vähentämisessä. Jäänmurto vaikuttaa merkittävästi kauppalaivaston päästöihin, sillä rahtilaivojen polttoaineen kulutus ja siten myös hiilidioksidipäästöt nousevat, jos väylät eivät ole moitteettomassa kunnossa talvikauden aikana. 

Jäänmurtajien hankinnan tulisi olla myös innovatiivinen hankinta. Suuntaamalla hankinnat kotimaahan tuetaan meriklusterin työllisyyttä ja teknologialoikkia. Meriklusteriin kertyy osaamista niin päästöttömämpien käyttövoimien, digitalisaation kuin muiden monikäyttöisyyttä tukevien, uusimpien teknologioiden parissa. Tällä osaamisella voimme vahvistaa paikkaamme globaalissa meriteollisuudessa, osana läntistä yhteisöä.  

Esitämme, että vuoden 2023 aikana perustetaan jäänmurtajien suunnitteluun, hankintaan ja operointiin linkittyvistä ministeriöistä ja keskeisten sidosryhmien edustajista koostuva työryhmä. Työryhmän keskeisinä tehtävinä ovat jäänmurtajien elinkaaren aikaisen toiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu kansainvälisen saavutettavuuden, tehokkuuden ja kestävyyden lähtökohdista sekä ensimmäisen/ensimmäisten jäänmurtajien tilaamisen valmistelu. 

Esitämme myös, että tulevalla hallituskaudella tunnusteltaisiin uudelleen tiiviimpää yhteistyötä Ruotsin kanssa liittyen jäänmurtajien kilpailutukseen, suunnitteluun ja ensimmäisten jäänmurtajien tilaamiseen. 

”Pohjoisen meriliikenteen rooli kasvaa teollisuuden ja vihreän siirtymän investointien kautta. Meriliikennettä tarvitaan sekä investointien rakentamisvaiheessa, raaka-aineiden tuonnissa sekä lopputuotteiden viennissä maailmalle.”

Nyt on oikea aika vahvistaa yritysten kilpailukykyä, jotta suomalaisyritykset pääsevät kiinni vihreän siirtymän kasvaviin markkinoihin. Liikenne- ja teollisuuspolitiikan pitää olla tiukasti kiinni viennin kehittämisessä ja globaalin kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Jari Tuovinen
toimitusjohtaja
Oulun kauppakamari
ja 18 muuta kauppakamaria ympäri Suomen

Kategoriat:Logistiikka ja liikenne, Saavutettavuus