Viranomaiset on velvoitettava ilmoittamaan arvio kaavamenettelyn kestosta

Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Tuovinen. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Suomi kilpailee investoinneista kansainvälisesti. Sujuva luvitus ja nopeat kaavoitusprosessit edistäisivät vihreää siirtymää, parantaisivat kilpailukykyä sekä lisäisivät Suomen houkuttelevuutta investointien kohteena. Nykyisellään merkittävät investoinnit viivästyvät ja peruuntuvat, kun kaavoitus- ja lupaprosessit sakkaavat ja valitusprosessit ovat raskaita ja ennakoimattomia.

Talouden kasvu ja uudistuminen vaativat, että kaavoitusta ja investointien luvitusta sujuvoitetaan ja lupakäsittelyitä nopeutetaan. Sujuva kaavoitusjärjestelmä sekä ennakoitavat ja tehokkaat hallinnolliset prosessit edistäisivät asuntojen, liikenneinfrastruktuurin sekä kaupan, palveluiden ja teollisuuden investointien kaavoitusta. Sujuvaa ja nopeaa luvitusta tarvitaan myös vihreän siirtymän onnistumiseen, sillä investoinnit muun muassa puhtaaseen energiaan on moninkertaistettava vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotavoitteiden rinnalla tarve korvata nopeasti Venäjän energiatuontia korostaa energiahankkeiden nopean luvituksen tärkeyttä.

Keskeinen luvitus- ja kaavoitusprosesseja hidastava tekijä ovat valitusprosessit. Investointihankkeesta voi valittaa prosessin useammassa vaiheessa: kaavoituksen tai rakennusluvan yhteydessä tai mahdolliseen ympäristölupaan tai kemikaalilupaan liittyen. Valitusprosessit ovat ennakoimattomia ja aiheuttavat koko järjestelmään merkittävää epävarmuutta. Valitusten käsittelylle tulisi säätää lakisääteinen enimmäisaika.

Huomiota herättävää on myös, että monet valituksista ovat viranomaisten toisistaan tekemiä. Tähän pitäisi puuttua. Viranomaisten keskinäistä valitusoikeutta tulisi rajata ja viranomaisten tulisi sovittaa näkemyksensä yhteen etupainotteisesti niin, että luvan hakija saa yhden vastauksen, joka on kaikkien viranomaisten yhteinen kanta.

Viranomaiset on velvoitettava ilmoittamaan arvio kaavamenettelyn kestosta. Lisäksi lupaprosessien määräajasta tulee säätää laissa. Valitusprosesseille on säädettävä laissa enimmäisaika ja viranomaisten keskinäisiä valitusoikeuksia on rajattava. Viranomaisilta on edellytettävä yhteinen näkemys luvan hakijalle. Lisäksi valitusoikeus asemakaava-asioissa tulisi rajattava koskemaan niitä, jotka ovat kuulemisvaiheessa jättäneet asiasta muistutuksen ja niihin, joilla on vahva intressi asiaan, esimerkiksi asumisen perusteella.

Jari P. Tuovinen,
Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja

Kategoriat:Investoinnit