Vahvasti vievä kansainvälinen Suomi

Jari Tuovinen, Oulun kauppakamari. Kuva: Teija Soini/Fotosoini


Yritysten vientinäkymiä heikentävät tällä hetkellä muun muassa laskenut kysyntä sekä taantuva maailmantalous. Lisäksi Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia on edelleen vaikea arvioida, minkä ohella Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet lisäävät vientiyritysten epävarmuutta tulevaan. Blokkiutuminen ja maailmankaupan pirstoutuminen nostavat kustannuksia, mutta silti 51 prosenttia Kauppakamarien viimeisimmän vientijohtajakyselyn yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan tänä vuonna.

Kokonaistilanteessa onkin myös mahdollisuuksia. Uuden hallitusohjelman mukaan energiamurros ja puhtaat teknologiat tarjoavat Suomelle mahdollisuuksia luoda työtä, vientiä, talouskasvua ja hyvinvointia. Suomen kädenjälki ilmastopolitiikassa onkin maamme kokoaan suurempi. Yrityksissä on mietittävä paitsi tuotantoketjuja sekä niiden vastuullisuutta, ja myös sitä kenen kanssa kauppaa käydään, minkälaista kauppaa käydään tai minkälaiseen toimintaympäristöön uudet investoinnit kannattaa tehdä.

Riskienhallinta ja niihin varautuminen ovat nyt todella tärkeässä asemassa. Riskit ovat erilaisia eri toimialoilla. Yritykset ovat joutuneet oppimaan elämään geopoliittisessa epävarmuudessa ja riskejä halutaan hajauttaa. Se ei johdu yksin Kiinasta, vaan myös yleisestä geopoliittisesta epävarmuudesta, jonka kanssa maailmankaupassa on opittava elämään: suomalaiset yritykset hajauttavat tuotanto- ja toimitusketjuja muualle Kaakkois-Aasiaan ja Eurooppaan, etsivät raaka-aineille vaihtoehtoisia toimittajia, ohjaavat alihankintaa vahvemmin muille alueille sekä välttävät aktiivista rahoituskohteiden hankintaa Kiinasta. Ovia ei kuitenkaan olla sulkemassa kokonaan.

Kokonaiskuvassa Suomen kannalta on tärkeää kasvuhakuisten, työllistävien ja vientiin tähtäävien yritysten määrän kasvu sekä teollisten työpaikkojen säilyminen Suomessa. Sen vuoksi tarvitaan vientivetoisia infrainvestointeja ja on edistettävä vientivetoista työmarkkinamallia sekä vahvistettava erityisesti korkeasti koulutettujen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan, vientiteollisuuden ja kausityöntekijöiden työperäistä maahanmuuttoa. Näin luodaan positiivista maakuvaa ja työmahdollisuuksien markkinointia.

Hallitusohjelmassa kuvataan paljon hyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Ne ovat tärkeitä mahdollistajia, mutta yritykset tekevät itse vientityön pitkässä ja harvaan asutussa maassamme. Suomen eri alueiden luontaiset vahvuudet ja erityisosaaminen on hyödynnettävä tavoilla, jotka tukevat monialaista yritystoimintaa, investointeja, teollisuutta sekä vientiä.

Yhteydet maailmalle ovat vientiteollisuudelle elintärkeät. Hallitusohjelman mukaan Suomen sisäistä lentoliikennettä kehitetään ensisijaisesti markkinaehtoisesti, mutta turvataan huoltovarmuuden, vientiteollisuuden ja matkailun kannalta tärkeät lentoyhteydet tarvittaessa ostopalveluliikenteellä.

Jari P. Tuovinen
toimitusjohtaja
Oulun kauppakamari

Kategoriat:Kansainvälisyys, Vienti