Ukrainan sodan ja pakotteiden vaikutukset yrityselämään

Ukrainan sodan ja pakotteiden vaikutukset yrityselämään

Oulu kauppakamari seuraa tarkasti Ukrainan sodan vaikutuksia elinkeinoelämään.

Kansainvälistä pakotelistaa viimeistellään vielä. Tällä hetkellä henkilöpakotteiden lisäksi pakotteet kohdistuvat rahoitussektorille.

Venäjällä on monelle alueemme yritykselle tärkeitä kauppakumppaneita. Yritysten on tärkeää tarkastella kriittisesti tuotantoketjujaan ja riippuvuuttaan venäläisistä raaka-aineista, sillä mahdollisten uusien pakotteiden nopea käyttöönotto voi tuottaa ongelmia.

Käytännöt saattavat monilta osin muuttua maksuliikenteen, kuljetusten sekä tullauskäytäntöjen osalta. Tämä koskee niin EU-pakotteita kuin Yhdysvaltojen pakotteita. Monimutkaiset globaalit arvoketjut linkittävät yrityksiä monin tavoin toisiinsa.

Riittävä tiedonsaanti on yrityksille nyt tärkeää. Löydät näiden linkkien takaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa pakotteista ja vastapakotteista:

Suomalais-Venäläinen Kauppakamari

Ulkoministeriö

Euroopan Neuvosto

Kotisivuillemme tulee ensi viikolla pakotteiden tarkentuessa niihin liittyvä
tieto-osio.

Kategoriat:Kansainvälisyys, Talous, Venäjä-pakotteet, EU