Työvoimapula on yritysten kasvun este pohjoisessa 

Mari Viirelä, Oulun kauppakamari. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Osaajien puute on nykyään merkittävä haaste monille yrityksille, mikä käy ilmi Keskuskauppakamarin elokuussa 2023 toteuttamasta osaajatarveselvityksestä. Selvityksestä saatiin myös paikalliset tulokset ja selvityksen viesti on yksiselitteinen – työvoimapula on yritysten kasvun este pohjoisessa. Suhdanteiden odotetaan kääntyvän parin vuoden säteellä ja tämä näkyy yritysten vastauksissa: vaikka nyt on lomautettu väkeä, niin trendin ennustetaan muuttavan suuntaa. Se, mille ei näy muutosta, on väestörakenteen muutos, syntyvyyden lasku ja eläköitymisen kiihtyminen. 

Yritykset listasivat työvoimapulan syiksi mm. toimialan korkeat ja laaja-alaiset vaatimukset, joiden hallinta edellyttää usean vuoden työkokemusta. Nuorten kiinnostuksenkohteet työelämässä eivät kohtaa eri alojen tarpeita ja tietyille toimialoille ei tule tarpeeksi uusia opiskelijoita. Myös myyntityön osaajista on pulaa, mikä johtaa töiden kasaantumiseen ja haastaa asiakaspalvelua. Työtehtävät, jotka edellyttävät fyysistä läsnäoloa, eivät houkuta tekijöitä. Korona-aika opetti ammattilaiset etätyöhön ja moni ammattilainen haluaa tehdä ainakin osan töistä etätöinä. Aina se ei ole kuitenkaan mahdollista.  

Osa yritysten työtehtävistä on myös niin uusia esimerkiksi robotiikassa, ettei pitkän linjan osaajia ole yksinkertaisesti ehtinyt tulla työmarkkinoille. Yritykset kaipaavatkin osaamisalueille, joille ei ole suoraa koulutusta, erilaisia nivelkoulutuksia ja perehdyttäviä kursseja, joiden avulla voidaan parantaa työntekijöiden osaamista. Yritykset myös kokevat, että monilla uusilla työntekijöillä on korkeat odotukset ja he saattavat vaihtaa alaa heti, kun jotain parempaa ilmaantuu. Tämä tekee yritystoiminnan suunnittelusta ja kasvustrategioiden laatimisesta erityisen vaikeaa.

Osaamisen kehittämisessä yritykset peräänkuuluttavat työntekijöiden oma-aloitteisuutta ja oikeaa asennetta. Yritykset kokevat, että hyvän asenteen omaavilla henkilöillä on mahdollisuus oppia tarvittavat taidot, jos havaitaan osaamiskapeikkoja, joita pitää parantaa. Pula osaavasta työvoimasta estää asiakasprojektien käynnistämisen ja potentiaaliset asiakkaat saattavat etsiä palveluja muualta. Työt kasautuvat samoille osaajille, jotka lopulta rasittuvat ja tehokkuus heikkenee. Yrittäjien venyminenkään ei ole pitkäkestoinen ratkaisu, vaan altistaa kasvuhakuiset yrittäjät loppuun palamiselle. 

Ratkaisuksi työvoimapulaan tarvitaan laajempaa yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Nivelkoulutuksen ja perehdyttävien kurssien kehittäminen auttaa uusia työntekijöitä sopeutumaan toimialoille nopeammin. Näistä koulutuksista hyötyvät myös osatyökykyiset. Lisäksi on tärkeää panostaa työntekijöiden jatkuvaan koulutukseen ja kehittämiseen, jotta he pysyvät ajan tasalla uusista teknologioista ja menetelmistä. Osaava työvoima on avainasemassa, kun pyrimme kasvamaan ja kehittymään maakuntana. 

Mari Viirelä

Palvelusektorin johtaja

050 482 2305

Kategoriat:Mielipide, Osaaminen, Työvoima