Tamminen Nuija 2022 -tunnustus

Kauppalehden kasvajat kiertue Oulussa. Vas: Ane Ahnger MCon Partners Oy ja Sami Heikkilä Nordea Pankista luovuttaa palkinnon Welado Oy:n Vas. Jouni Vidqvistille ja Henry Paasikivelle.

Tamminen Nuija 2022 -tunnustus

Huomionosoitus pohjoissuomalaiselle yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua

  • Tamminen Nuija-palkinto jaettiin nyt jo kymmenennen kerran.
  • Voittajayritys saa Tammisen Nuijan sekä diplomin.
  • Voittaja julkistettiin Kauppalehden Kasvajat-kiertueen Oulun tapahtumassa 10.5.2022.
  • Valinnan tekee vuosittain nimitetty kilpailuraati.
  • Voittajaa ehdotetaan myös Hallituspartnerien valtakunnalliseen Kultainen Nuija–kilpailuun.

Hallituspartnereiden yksi toiminnan tarkoitus on jakaa huomionosoituksia hyvästä hallitustyöstä. Tällainen huomionosoitus on Tamminen Nuija –palkinto, joka myönnetään sellaiselle PK-yritykselle, joka on hyvän hallitustyöskentelyn avulla saanut merkittävää arvonnousua yritykselle, eli yritys on ollut menestyksekäs toteuttamalla hyvää hallitustyötä.

Palkinto voidaan antaa myös henkilölle erityisen ansiokkaasta työstä hallitustyön kehittämisessä tai ansiokkaasta tutkimustyöstä hallitustyön piirissä.

Aikaisemmin palkitut:

Vuosi                  Palkittu
2013                    iLOQ Oy, Oulu
2014                    Coronaria Hoitoketju Oy, Oulu
2015                    Meka Pro Oy, Oulu
2016                    Admescope Oy, Oulu
2017                    Proventia Group Oyj, Oulunsalo
2018                    Lapland Hotels Oy, Muonio
2019                    Rakennusliike Temotek Oy, Oulu
2020                    Oulun Kärpät Oy, Oulu
2021                    Efficient Network Partner ENP Oy, Liminka
2022                    …

Vuoden 2022 Tamminen Nuija-kilpailun valintaraati

Puheenjohtaja
Sami Heikkilä, Nordea Pankki Oyj, johtaja

Jäsenet
Jarmo Lauronen, BusinessOulu, asiakaspäällikkö
Riitta Schroderus, Oulun Kauppakamari ry, HHJ-ohjelmat
Juha Pyyhtiä, Efficient Network Partner Oy, vuoden 2021 voittaja
Annukka Lantto, P-S Hallituspartnerit ry, hallituksen puheenjohtaja
Anssi Puutio, P-S Hallituspartnerit ry, hallituksen varapuheenjohtaja

Raadin sihteeri
Ane Ahnger, P-S Hallituspartnerit ry, toiminnanjohtaja

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry on valtakunnallisen hallituspartneriverkoston Pohjois-Suomen aluejäsen. Yhdistys työskentelee pohjoisen alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseksi erityisesti pk-yritysten hallitustyöskentelyä kehittämällä.

Vuoden 2022 Tamminen Nuija-tunnustuksen saaja on Welado Oy

Tiedot ja analyysi

Osoite: Tutkijantie 9, 90590 Oulu

Toimiala: Energia, kiinteistö-, teollisuus- ja väyläalan rakennuttajatehtävät sekä projektinjohtopalvelut.

Liikevaihto: 2021: 20,765 MEUR

Henkilöstö: 179 (31.12.2021), 260 (30.4.2022)

Pääomistajat: Welado Holding Oy, jonka pääomistajat ovat Matti Tervonen, Kimmo Saarela ja Massive Dynamic Oy

Toimitusjohtaja: Matti Tervonen

Hallituksen puheenjohtaja: Jouni Vidqvist (Massive Dynamic Oy), HHJ, projektinjohtokokemusta yli 20 vuotta ennen Welado Oy:n perustamista.

Hallituksen jäsenet:

Henry Paasikivi, hallituksen riippumaton jäsen, pitkä liikkeenjohdon ja kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntemus ja kokemus, joka on karttunut pääasiassa italialaisen Berettakonsernin sekä SAKO Oy:n johtotehtävissä.

Satu Huuhtanen, hallituksen riippumaton jäsen, pitkä lCT-alan ja kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntemus ja kokemus, joka on karttunut pääasiassa Nokia Networks Oy:n palveluksessa.

Kristiina Väänänen, Welado Holding Oy:n pienosakkaiden edustaja 2020-2021. Itä-Suomen tie-, rata-, vesiväylä- ja talonrakennushankkeiden rakennuttamisen aluepäällikkö.

Talouden tunnusluvut

Welado Oy  20212020     2019
Liikevaihto, EURt 20 765 15 583 10 764
Liiketulos, EURt   2 160 2 057  316
Liiketulos, % liikevaihdosta10,4   13,2 9,7
Oman pääoman tuotto, %96,1 155,0142,7
Omavaraisuusaste, %         37,8     34,4 27,4

Perustelut hallitustyön vaikutuksesta yhtiön menestykseen

Welado Oy:n kasvu on ollut voimakasta alusta lähtien (v.2017 36 työntekijää, v.2021 179 työntekijää). Yrityksen arvot; rohkea, avoin, empaattinen ja tekijöilleen paras työpaikka, eroavat voimakkaasti alan isojen toimijoiden arvoista. Hallitus on osallistunut vahvasti Welado Oy:n arvojen ja strategian määrittelyyn.

Welado Holding Oy on 100 % yrittäjien ja avainhenkilöiden omistama yritys. Yhtiössä on kolme pääomistajan lisäksi kymmenen pienosakasta. Welado Oy:n hallitukseen valitaan pienosakkaiden edustaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitustyö on aktiivista, osallistavaa ja tasapuolista. Hallituksen riippumattomat jäsenet ovat säännöllisesti yhteyksissä operatiiviseen johtoon ja edesauttavat yhtiön johtamismallien kehittämisessä. Hallitustyön ohjauksessa ja kehittämisessä käytetään mm. vuosikelloa ja ulkopuolista arvioijaa. Hallituksen kokouksissa on teemaosio, jonka aihe vaihtelee yhtiön kulloisen tilanteen mukaan. Hallituksen jäsenet voivat ehdottaa teemaesitysten aiheita. Teemaosion pääpaino on voimakkaassa kasvussa olevan yhtiön strategisessa johtamisessa, liiketoimintajohtaja esittelee yksikkönsä kuluvan tilikauden MWB:t (Must Win Battle), hallituksen jäsen käynnissä olevan yritysjärjestelyn tilanteen, jne.

Yhtiön strategiaa käsitellään ja päivitetään laajemmalla foorumilla kerran vuodessa. Kaksipäiväisille strategiapäiville osallistuu operatiivisen johdon lisäksi hallitus ja laajennettu johtoryhmä. Esim. vuoden 2021 strategiapäivillä tavoitteena oli strategian jalkauttaminen henkilöstölle ja sidosryhmille.

Talouden tunnusluvut näyttävät Welado Oy:n voimakkaan kasvun ja kehityksen, jossa hyvä hallitustyöskentely on merkittävästi lisännyt viime vuosien nostetta.

Muita puoltavia näkemyksiä yrityksestä

Welado Oy on kolmessa vuodessa saavuttanut johtavan aseman maamme väyläalan rakennuttajana. Haluamme luoda uudenlaisen rakennetun ympäristön ekosysteemin, jossa yhteistyöllä saadaan aikaan enemmän ja merkittävämpiä tuloksia asiakkaillemme ja koko alalle. Näkemyksemme mukaan yhdessä rakentuu enemmän.

Lupaavat asiakkaalle aina helpon projektin, jonka toimitamme kolmen pääperiaatteen avulla:

Paras laatu; Laadukkaat projektit syntyvät pehmeillä arvoilla johtamalla, yhteistyöllä ja rautaisella ammattitaidolla.

Paras asiantuntijuus; Panostamalla ihmisiimme varmistavat, että asiakkaat saavat aina parhaat ratkaisut motivoituneilta, alojensa parhailta asiantuntijoilta. Hyödyntävät rakennetun ympäristön ratkaisuissa huippuosaajiemme ja asiantuntijoiden vahvuuksia sekä eri osaamisalueita. Matala organisaatiorakenne tekee yhteistyöstä ketterää, tuloksellista ja mielekästä.

Edelläkävijyys; Panostavat ketterään toimintaan, kokeilukulttuuriin ja siihen, että edelläkävijyys näkyy arjessa. Ottavat ennakkoluulottomasti käyttöön alan parhaat käytännöt, digitaaliset työkalut ja uudet teknologiat.

Yhteistiedot: Jouni Vidqvist, hallituksen puheenjohtaja, +358 44 5225 307, jouni.vidqvist@welado.fi

Toimittanut: Ane Ahnger, toiminnanjohtaja, Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry,  +358405561130, pohjois-suomi@hallituspartnerit.fi

Valintaraadin perustelut Tamminen Nuija 2022 tunnustuksen saaneesta

Valintaraati toteaa…

Pitkäjänteinen ja tavoitteellinen toiminta on toteutunut tukenaan perusteellisesti laadittu strategia. Yhtiön strategian näkyvyys on hyvä ja toteutus on järjestelmällistä.

Yhtiössä on ollut sekä orgaanista kasvua että on toteutettu laajentumista yritysostoin tavoitelluilta alueilta. Hankitun liiketoiminnan integraatio on onnistunut hyvin.

Hallituksen kokoonpanossa on diversiteettiä. Puolet jäsenistä on naisia ja puolet riippumattomia jäseniä.

Hallitus on osoittanut omistajalleen olevansa luotettava, sitoutunut ja määrätietoinen jo pidemmän aikaa. Omistajien ja hallituksen keskinäinen luottamus on syventynyt ajan saatossa kokemuksien ja näyttöjen kautta, vaikka eteneminen on ollut välillä kivikkoista ja haastavaa.

Henkilöstö kokee, että heitä kuunnellaan ja työntekijöiden sitoutuneisuus ja tyytyväisyys on hyvällä tasolla. Kolmen pääomistajan lisäksi henkilökunnalla on mahdollisuus osakkuuteen.

Voidaan todeta, että palkittava on positiivinen poikkeus toimialallaan. Operatiiviseen onnistumiseen tarvitaan perusteellista alan ja vankkaa businesslogiikan ymmärrystä.

Oulussa 11.5.2022

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry

Tamminen Nuija valintaraati 2022

Yhteistiedot:

Jouni Vidqvist, hallituksen puheenjohtaja, +358 44 5225 307, jouni.vidqvist@welado.fi

Ane Ahnger, toiminnanjohtaja, +358 40 556 11 30, pohjois-suomi@hallituspartnerit.fi

Kategoriat:Yritystoiminta, Hallitustyöskentely