Suurin osa ravintoloiden rajoituksista tulisi purkaa ennen juhannusta

Uskon, että jokaisen kansalaisen mielestä olisi täysin absurdia, jos valtioneuvosto ilmoittaisi, että tehdas saa toimia Oulussa vain 50 prosentin tai 75 prosentin teholla, toteaa Antell-konsernin toimitusjohtaja Tomi Lantto ravintoloiden rajoituksista.

Tämän kertaiseen kauppakamarien koronakyselyyn vastasi valtakunnallisesti lähes 1800 yritystä ja Oulun kauppakamarin jäsenistä kyselyyn vastasi lähes 100, joista työllistäviä yrityksiä oli yli 95 prosenttia.

– Yrityksien näkymät ovat parantuneet entisestään lukuun ottamatta koronarajoituksista kärsivää majoitus- ja ravitsemusalaa. Ravintoloita koskevat rajoitukset on nyt purettava. Korona ei ole vähentänyt tai poistanut yritysten huolta työvoiman saatavuudesta, korostaa Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Antell-konsernin toimitusjohtajan Tomi Lanton mukaan matkailu- ja ravitsemusalan tilanne on yrittäjien ja työntekijöiden näkökulmasta kestämätön.

– Valtioneuvosto rajoittaa elinkeinovapautta, omaisuudensuojaa ja työntekijöiden oikeutta työhön tilanteessa, jossa rajoittaminen ei ole välttämätöntä eikä oikeasuhtaista. On ilmeistä, ettei valtioneuvostolla ole oikeaa tilannekuvaa yrittäjien ja työntekijöiden ahdingosta. Jos olisi, rajoitusten purkaminen olisi ripeämpää, toteaa Antell-konsernin toimitusjohtaja Tomi Lantto.

Lanton mukaan perustason alueillakin ovat voimassa normaalia olennaisesti tiukemmat asiakaspaikka-, anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset. Kiihtymisvaiheen anniskelu- ja aukioloaikarajoituksetkin ovat tiukemmat kuin ennen ravintoloiden sulkua. Lanton mielestä perustasolla ja kiihtymisvaiheessa ruokaravintoloiden ja muiden ravintoloiden asiakaspaikkarajoitukset tulee poistaa:

– Valtioneuvoston tulee palauttaa nopeasti yrittäjien ja työntekijöiden perustuslakiin perustuvat oikeudet täysimääräisinä voimaan. Perustason ravintoloiden kaikki rajoitukset tulisi poistaa tehostettua hygieniavaatimusta lukuun ottamatta heti. Kiihtymisvaiheen ravintoloiden anniskelu tulisi sallia kello yhteen asti ja ravintoloiden olla auki kello kahteen asti. Nämäkin rajoitukset tulisi poistaa ennen juhannusta.

Lanton mukaan matkustamisen osalta Suomen tulee noudattaa EU:n matkustamista koskevia sääntöjä.

– Matkailumarkkina jaetaan nyt uudelleen ja jotta Suomi saa osuutensa matkailusta, meille matkustamisen tulisi olla samalla tavalla säänneltyä, kuin muihinkin EU-maihin matkustaminen. Hulluinta on, jos suomalaiset saavat matkustaa muualle, mutta muualta ei tahdo päästä Suomeen, sanoo Lantto.

Lantto korostaa, että matkailu on koronakriisin jälkeen nopeasti kasvava vientiala, jonka osuus Suomen kokonaisviennistä oli ennen koronaa (2019) 5,2 prosenttia ja palveluviennistä 16 prosenttia. Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kokonaiskysyntä oli ennen kriisiä viisi miljardia euroa.

Pahin on kuitenkin takana

Matkailu- ja ravintola-alan ahdingon ulkopuolella koronakysely antoi viitteitä valoisammasta tulevaisuudesta. Liikevaihdon arvioi seuraavien kuukausien aikana pysyvän ennallaan tai kasvavan lähes 60 prosenttia vastaajista.  Merkittävää koronan aiheuttamaa liikevaihdon laskua ei enää yksikään vastaajista odota tapahtuvan.

– Lähes 85 prosenttia yrityksistä arvioi puolestaan henkilöstön määrän pysyvän ennallaan tai kasvavan normaalitilanteeseen verrattuna. Merkittäviä vähennyksiä lomautusten tai irtisanomisten osalta arvioi tarvitsevansa enää noin yksi prosentti yrityksistä. Myös konkurssin riskin määrä on laskenut entisestään ja riskin arvioi nousseen alle 18 prosenttia, kun se korkeimmillaan on ollut jopa yli kolmasosa, sanoo Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Tuovinen.

Yritysten toimintaedellytysten parantamisen osalta vastaajat nostivat kärkitoimenpiteiksi paikallisella tasolla ylivoimaisesti tärkeimmäksi osaavan työvoiman saantiin panostaminen (64,8 %). Muita keskeisiä toimenpiteitä olivat yrityspalveluiden kehittäminen (42,9 %) sekä kaavoituksen ja luvituksen nopeuttaminen (30,8 %). 

– Lainsäädännön ja valtiollisten toimijoiden viestit oli erittäin selvät, yli 50 prosenttia vastaajista toivoo työn verotuksen keventämistä sekä myös paikallisen sopimisen vapauttamista. Nämä molemmat yrityksiltä eniten kannatusta saaneet toimenpiteet lisäisivät samalla yritysten kilpailukykyä ja alentaisivat kynnystä työllistää, muistuttaa toimitusjohtaja Tuovinen.

Kauppakamarien kysely tehtiin 16.6.2021. Kyselyyn vastasi 1776 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9., 2.10., 1.12.2020, 2.2., 17.3. ja 27.4.2021.

Lisätietoja:
Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen, puh. 044-3134505