Rohkeasti tulevaisuutta rakentamaan

Koillismaan kauppakamariosaston puheenjohtaja Harri Lämsä.

Pohjoisen Suomen matkailu elää ennätysaikoja. Pitkäjänteinen työ kansainvälisen matkailun eteen kantaa hedelmää. Esimerkiksi Kuusamoon saapuneiden lentojen määrä kasvoi viime vuonna kolmanneksella ja talvisesongissa saapuvien chartereiden määrä on noussut kahdeksan vuoden aikana 35 koneesta 150 koneeseen.

Kasvavien matkailijamäärien palveleminen vaatii jatkuvasti lisätyövoimaa. Vuosi vuodelta haastavammaksi käyvässä työmarkkinassa merkittävimmäksi rekrytoinnin pullonkaulaksi on muodostunut työntekijöiden asuntokysymys. Vaikka pohjoisten alueiden vetovoima on vahvaa ja työvoimaa on saatavilla, moni rekrytointi kariutuu siihen, että työntekijälle ei löydy sopivaa asuntoa. Hinnaltaan ja sijainniltaan kohtuullinen on haastava yhtälö asuntomarkkinoilla.

Pohjoisten alueidemme tulevaisuus on vahvasti positiivinen. Investointipotentiaalia on listattu lähes 80 miljardin euron arvosta. Investoinnit vaativat toteutuakseen entistä enemmän työvoimaa — ja niitä asuntoja uusille työntekijöille. Demografisen muutoksen myötä väestöennusteet povaavat useiden alueemme kuntien väestön määrän vähenevän. Väestön väheneminen ei kuitenkaan tarkoita lisääntyvien asuntojen määrää. Asuntokuntien määrä ei nimittäin vähene, vaikka väki vähenisi. Asuntokunnissa asuu vain jatkossa vähemmän ihmisiä.

On korkea aika toimia, jotta asuntokysymyksestä ei muodostu kasvun pullonkaulaa. Rakennusalan haasteiden yli on nähtävä katsoen avarasti mahdollisuuksia tulevaisuuden megatrendit huomioivalle rakentamiselle. On ennustettu, että jo seuraavan vuosikymmenen lopussa huomattava osa työväestöstä myy työpanostaan vakituisen työsuhteen sijaan erilaisten freelancer-mallien kautta. Alfa-sukupolvinen tekee työtä sen verran kuin tahtoo ja entistä enemmän etäillen sieltä mistä tahtoo.

Pohjoisen viileydestä tulee nopeasti entistä merkittävämpi pysyvän asumisen vetovoimatekijä. Siksi pohjoinen tarvitsee jo nyt myös rohkeita asuinrakentamisen investointeja turvaamaan tulevaisuuden tarpeet. Tarvitaan erityisesti vastuullisia puurakentamisen ekosysteemejä, joihin rakennetaan myös pieniä kaksion kokoisia omakotitaloja sekä etätyöskentelytiloja.

Harri Lämsä, Koillismaan kauppakamariosaston puheenjohtaja

Kategoriat:Mielipide, Kilpailukyky