Osaava työvoima on kasvun edellytys 

Oulun kauppakamarin palvelusektorin johtaja Mari Viirelä. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Oulu on tunnettu teknologiakaupunki, ja ala työllistääkin noin 22 000 osaajaa Oulun seudulla. Se on enemmän kuin koskaan ennen. Avoimia työpaikkoja tarjoava sivusto kertoo, että 30.11.2022 it-alan avoimien työpaikkojen määrä pelkästään Oulussa on 205 kpl. Siivous- ja puhtaanapitoala sekä ruuanvalmistus ja muut keittiötehtävät tuottaa avoimien paikkojen määräksi yhteensä 148 kpl. Nämäkin alat keikkuvat kärkipaikoilla, kun puhutaan osaavan työvoiman puutteesta.  

Teknologian merkitys korostuu muuttuvassa maailmassa entistä enemmän. Tulevaisuudessa perinteinen ICT-sektori kilpailee osaajista muiden toimialojen kanssa, kun kehittyvät työnteon tavat, lisääntyvä robotiikka ja automaatio vaativat tietoteknistä osaamista. Enää ei riitä, että esimerkiksi hitsaaja osaa vain hitsata, vaan myös tietoteknistä osaamista vaaditaan, jotta robotin voi ohjelmoida hitsaamaan halutulla tavalla.  

Maailmassa, jossa tietoa on tarjolla 24/7 ympäri maailmaa, on turha pitää kynttilää vakan alla, kun puhutaan yritysten osaamisesta. Oulussa osataan tehdä langattomia mobiiliverkkoja ja älylukkoja ja meillä on vahvaa tekemistä terveysteknologian saralla. ICT-alan noin 1000 yritystä Oulun seudulla tekevät huippuluokan sovelluksia, pelejä ja tarjoavat ratkaisuja yritysten liiketoiminnan tueksi.  

Jotta kasvu niin ICT-alalla kuin laajemmalti yli toimialarajojen voi jatkua, tarvitaan osaavaa työvoimaa. ICT-ala on jo vuosia tehnyt töitä, jotta alan aloituspaikkojen määrä on saatu nostettua nykyiselle tasolle. Nyt alan osaajia valmistuu Oulussa noin tuhat henkilöä vuosittain yritysten tarpeisiin ja kasvua on luvassa. Erityisen tärkeää olisikin saada pidettyä nämä osaajat pohjoisessa, jolloin korostuu niin alueen pitovoima kuin yritysten työnantajakuva ja talent attraction -työ. 

Oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä tarvitaan, jotta opiskelijat saadaan jo hyvissä ajoin opintojen aikana kiinnittymään yrityksiin ja sitä kautta juurtumaan entistä tiukemmin alueelle. Yhteistyötä tarvitaan myös, jotta koulutussisällöt vastaavat yritysten tarpeita ja opintonsa päättäneillä on varmasti tarvittava osaaminen tarjolla yritysten käyttöön. Yhteistyöllä voidaan myös luoda lyhyt- ja muuntokoulutuksia.  Mikään työ ei tule tehdyksi ilman tekijöitä, ja kouluttaminen on avainasemassa tekijöiden saatavuuden turvaamisessa.  

Mari Viirelä 
Palvelusektorin johtaja 
Oulun kauppakamari 

Kategoriat:Osaaminen, ICT-ala