Kohti kestävämpää liiketoimintaa

Termit vastuullisuus ja ESG ovat keskeisessä roolissa julkisessa sekä yrityksissä käytävässä keskustelussa tällä hetkellä. Mitä vastuullisuus ja ESG tarkoittavat yrityksille ja miten ne tulisi huomioida yrityksen toimintaa suunniteltaessa?

Kestävään kasvuun liittyvät toimet, kuten esimerkiksi hiilipäästöjen vähentäminen, viittaavat ESG:ssä kirjaimeen E (environment) eli ympäristöön. Myös S (social) ja G (governmental) ovat tärkeitä kestävän kehityksen alueita. Millä tavoin yrityksen toiminta suhtautuu ympärillä olevaan yhteiskuntaan ja miten yritys noudattaa yhteiskunnan luomia sääntöjä, vaikuttaa siihen, miten sijoittajat, rahoittajat sekä asiakkaat yritykseen suhtautuvat. Esimerkkeinä työntekijöiden tasavertainen kohtelu ja yrityksen toiminta suhteessa toimialan yleiseen lainsäädäntöön.

Yritysten onkin korkea aika pohtia oman toiminnan vaikutuksia ja toimialan näkymiä kestävän kehityksen näkökulmasta. Muutos kohti kestävämpää liiketoimintaa on iso, mutta samalla se luo merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia useille toimialoille. Kansainvälisestä ja kansallisesta regulaatiosta saa hyvää suuntaa siihen, mitä eri toimialoilta vaaditaan ja miten vaateet kehittyvät.

Investointeja suunniteltaessa kannattaa rahoittajan kanssa keskustella hankkeen mahdollisuuksista vihreään lainaan. Yrityslaina voi olla myös ympäristöteko. Vihreä laina edellyttää investoinnin ympäristöhyötyjen osoittamista. Aina ei ole kyse massiivisista energialaitoksista, vaan kestävä liiketoiminta voi myös yhtä hyvin tarkoittaa ihan normaaleja kalustoinvestointeja, joissa voi olla kyse vastuullisesta valinnasta esim. dieselkäyttöisen kaluston vaihtamisessa kaasukäyttöiseen.

Kestävän liiketoiminnan rakentaminen on kokonaisuutena laaja teema ja on normaalia, ettei aihe ole kaikilla vielä ollut pohdinnassa eikä kirjattuna yrityksen toiminnan tavoitteisiin. Tärkeintä on aloittaa asian tarkastelu ja tarpeen mukaan käyttää asiantuntijoita yrityksen aseman kartoittamisessa. Tässä työssä on olennaista, että rahoittaja on yritysten tukena.

Hiilipäästöjen laskeminen edellyttää keskittymistä vihreän rahoituksen edistämiseen ja osaltaan myös valintaan siitä, millaisia hankkeita rahoitetaan vastuullisuuden näkökulmasta. Parhaimmassa tapauksessa rahoittaja on rakentanut vahvan kompetenssin kestävän kehityksen alueella. Tuolloin rahoittajan tavoitteena on toimia johtavassa roolissa asiakkaan tukemisessa kohti nollapäästötavoitetta. Muutos luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia investoinneissa vihreään energiaan ja kokonaisuudessaan hiilipäästöjen alentamisessa kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Sami Heikkilä
Oulun kauppakamarin kasvuyritysvaliokunnan puheenjohtaja

Kategoriat:Mielipide, Vastuullisuus, Kasvu