Kilpailun näivettyessä kärsijä on aina asiakas 

Mari Viirelä, Oulun kauppakamari. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Sosiaali- ja terveysala on yksi yhteiskuntamme tukipilareista, jonka tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Ihmiset tarvitsevat terveydenhuoltoa erilaisissa elämäntilanteissaan, ja siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että nämä palvelut ovat laadukkaita, helposti saatavilla ja kohdistuvat oikein. Nykypäivän digitalisoituvassa maailmassa teknologian hyödyntäminen terveydenhuollossa on muuttunut välttämättömäksi. Tässä muutoksessa yhteiskehittäminen nousee avainasemaan, kun puhumme sosiaali- ja terveysalan digiloikasta. 

Digitalisaatio tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia parantaa terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta. Sähköiset potilastietojärjestelmät, etäkonsultaatiot, terveydenhuollon tekoälyratkaisut, nämä kaikki voivat tehdä terveydenhuollosta nopeampaa, tarkempaa ja kustannustehokkaampaa. Digitaaliset sovellukset voivat myös auttaa ihmisiä seuraamaan omaa terveyttään ja ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. 

Yhteiskehittäminen tarkoittaa eri sidosryhmien – kuten terveydenhuollon ammattilaisten, potilaiden ja teknologia-alan asiantuntijoiden – yhteistyötä uusien ratkaisujen kehittämiseksi. Tämä on tärkeää siksi, että terveydenhuoltoala on äärimmäisen monimutkainen ja vaatii monenlaista asiantuntemusta. Yhteiskehittämällä voidaan varmistaa, että uudet digitaaliset ratkaisut ovat todella hyödyllisiä ja käyttäjäystävällisiä. 

Yhteiskehittämistä tarvitaan myös pienten yksityisten toimijoiden ja julkisen sektorin välillä. Pienillä toimijoilla ei ole resursseja tehdä digitalisaation kehittämistä omin resurssein ja uhkana onkin, että mikäli pienet toimijat eivät pysty ottamaan digitalisaatiota osaksi palveluitaan ja toimintojaan, heillä ei ole mahdollisuutta kilpailla markkinoilla. Kilpailun näivettyessä kärsijä on aina asiakas kohonneiden maksujen ja pahimmassa tapauksessa heikentyvän palvelun myötä. 

Sotealan digiloikka ei ole pelkästään teknologinen muutos, vaan se on mahdollisuus rakentaa inhimillisempää terveydenhuoltoa, jossa potilaat ovat aidosti keskiössä. Yhteiskehittämisen avulla, kun kehittämistä tehdään avoimesti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä, voimme taata sen, että digitaaliset ratkaisut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja tekevät terveydenhuollosta paitsi tehokkaampaa myös inhimillisempää. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö varmistaa kaikille toimijoille mahdollisuuden vastata asiakkaiden odotuksiin ja luo perustan sille, että sotealan palvelumarkkinassa on terve kilpailu myös tulevaisuudessa. 

Mari Viirelä

Palvelusektorin johtaja

050 482 2305

Kategoriat:Digitalisaatio, Sote