Kansainvälistyminen vaatii tahtoa, taitoa ja tukun rahaa

Jaakko Lampela, Oulun kauppakamarin kasvuyritysvaliokunnan puheenjohtaja

Aloittaessani vuonna 2016 työt pääomasijoitustoimialalla kävi alkuun mielessä, että onkohan oman pääoman ehtoisille rahoitusinstrumenteille tarvetta yrityskentässä. Nopeasti epäilyt pääomasijoitusten tarpeellisuudesta haihtuivat, kun aloin käydä rahoituskeskusteluja kansainvälistyvien kasvuyhtiöiden kanssa.

Oulun seudulla on lukuisissa yrityksissä maailmanluokan osaamista. Osaamisen ja tiimin rakentaminen, teknologian kehittäminen ja ensimmäisten tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen – vain muutamia asioita mainitakseni – vaatii jo yrityksen alkutaipaleella usein merkittävästi pääomaa. Tässä vaiheessa kaikki tukirahat, perustajien ja lähipiirin rahoitus ja mahdolliset startup-sijoitukset sekä tulorahoitus ovat erittäin tarpeen.

Useille yrityksille Suomen markkina on erittäin pieni verrattuna globaaliin markkinapotentiaaliin. Kuten tervakauppiaat jo vuosisatoja sitten, ovat myös nykyiset kasvuyrittäjät useimmiten rohkeita ja halukkaita kansainvälistämään liiketoimintansa. Kun kansainvälistyminen aloitetaan, rahan tarve kasvaa edelleen ja liiketoiminnan riskitaso nousee. Tässä vaiheessa pääomasijoitus on tärkeä keino rahoittaa kansainvälistymistä ja jakaa yrityksen perustajien yrittäjäriskiä.

Päätös kansainvälistymismatkan aloittamisesta on iso strateginen päätös yrityksen elinkaarella. Hyvä valmistelu on tässäkin asiassa tärkeää ja kysymyksiä on paljon: Mihin maihin ja markkinoille edetään ja millä aikataululla, perustetaanko maaorganisaatiot, käytetäänkö kumppaneita vai onnistuuko kasvu digitaalisen markkinoinnin ja myynnin keinoin jne. On tärkeää, että yrityksellä on riittävästi hyviä neuvonantajia, kumppaneita ja verkostoja, jotka voivat auttaa näihin kysymyksiin ratkaisujen löytämisessä. Pääomien tarve kansainvälistymisvaiheessa on usein suuri ja sen vuoksi myös talous- ja rahoitussuunnittelun merkitys tässä vaiheessa kasvaa.

Kansainvälistymiseen tarvitaan myös tiimiltä useita luonteenvahvuuksia. Näitä ovat mm. kansainvälistymishalu, innovatiivisuus, rohkeus, sinnikkyys, periksiantamattomuus ja epävarmuuden sietokyky. Lisäksi tarvitaan hyviä verkostoitumis- ja kommunikointitaitoja, matkustusvalmiutta, kielitaitoa jne. Ripaus onneakin usein auttaa.

Toivotan kaikille kansainvälistyville kasvuyrityksille menestystä valitsemallanne tiellä!

Jaakko Lampela
Puheenjohtaja
Oulun kauppakamarin kasvuyritysvaliokunta

Kategoriat:Kansainvälisyys