Kainuun Business Konttori avasi ovensa

Kuvassa pieni osa Business Kainuun ja Business Konttorin aktiiveja: vasemmalta Outi Pitkänen, Ely-keskus, Kari Sirviö ja Anu Tervonen, Kainuun Yrittäjät, Miariikka Tervonen, Kainuun Yrittäjien puheenjohtaja ja Risto Hämäläinen, Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupunki ja Kainuun Yrittäjät ovat perustaneet Business Konttorin edistääkseen yrittäjyyttä ja yrittäjien yhteistyötä. Konttorin ovet aukaistiin tänään Kajaanissa osoitteessa Kauppakatu 26.
Konttorin avaaminen liittyy laajempaan hankkeeseen, jossa yritystoiminnan elinkaaren eri vaiheisiin liittyvät palvelut kootaan yhteisen businesskainuu.fi -nimen ja brändin alle. Kohderyhmänä ovat yrittäjät, yritykset, yritystoimintaa suunnittelevat ja investorit. Tavoitteena on yrityspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen.

-Business Kainuu on osa Kainuun mainetyötä. Se innostaa ja kannustaa yrittäjyyteen ja nostaa Kainuun profiilia yrittäjämyönteisenä maakuntana, toteaa Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen.

Tervosen mukaan kolme vuotta sitten yrityspalvelutoimijoiden työpajassa päätettiin, että verkoston yhteistyömallia aletaan yhdessä kehittämään ja selvitystahoksi vastuutettiin Kainuun Yrittäjät.

-Luontevaa oli, että Yrittäjät otti vastuuta, koska se toimii yritysrajapinnassa, tiedon välittäjänä yrityksiltä ja yrityksille sekä ymmärtää yrittäjien ja yritysten arkea. Yrittäjät tuntee myös yrityspalveluverkoston palvelut ja organisaatioiden roolit, sanoo Tervonen.

Kainuun Yrittäjät otti aktiivisen roolin kehitystyössä. Lisäsysäyksen yhteistyön tiivistymiselle aiheutti koronapandemia. Yrittäjät on koordinoinut koronapandemian alusta lähtien yrityspalvelutoimijoiden verkostoa, johon kuuluvat kaikki keskeiset yrityksille palveluja tuottavat organisaatiot. Viikoittaisissa verkoston palavereissa käytiin läpi yritysten tilanteita ja tarpeita. Jaettiin tietoa koronaohjeistuksista ja kulloinkin saatavilla olevista tuista ja sovittiin yhteisistä toimenpiteistä, joilla tietoa saadaan asiakkaille.

-Tiivistynyttä yhteistyötä haluttiin jatkaa myös uudessa normaalissa, Business Kainuu alkoi syntyä. Matkan varrella on pidetty useita työpajoja, joissa on työstetty ja sovittu verkoston yhteiset arvot ja tapa toimia. Yhteistyössä määriteltiin myös Business Kainuun palvelulupaus: Yrittäjä, kuljemme kanssasi – autamme sinua matkalla kohti päämäärääsi, sanoo Tervonen.

Verkostoakin pitää johtaa, joten työpajoissa syntyi malli myös organisoitumisesta ja vastuunjaosta. Vetovastuussa on Nyrkki -ryhmä, jossa on edustajat Kainuun Yrittäjistä, Kajaanin ammattikorkeakoulusta, Kainuun Ely-keskuksesta ja Te-toimistosta sekä Kainuun liitosta. Business Kainuun Ydintiimin muodostavat edustajat kaikista yrityspalveluita tuottavista organisaatioista.

-Kerran vuodessa järjestetään Kainuun Business Foorumi, johon kutsutaan mukaan verkoston toimijoiden lisäksi laajasti sidosryhmien edustajia ja yrittäjiä. Business Foorumin tarkoituksena on käsitellä yritysten tilannekuvaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä tuottaa tietoa kehittämistarpeista, jotta ne voidaan valjastaa edelleen toimenpiteiksi, päättää Tervonen.

Lisätietoja:
www.businesskainuu.fi

Kategoriat:Yritystoiminta, Verkostot