Kainuun kauppakamariosasto

Kainuun kauppakamariosasto

Kainuun talous on viime vuosina kehittynyt erittäin positiivisesti ja kasvu jatkui vahvana koronakriisiin saakka. Koronan aiheuttamat rajoitustoimet ovat vaikeuttaneet elinkeinoelämää huomattavasti, mutta vaikutukset ovat Kainuussa jääneet hieman vähäisemmiksi muuhun maahan verrattuna ja toipuminen on ollut oletettua nopeampaa. Kainuun elinkeinorakenne on osoittautunut riittävän laaja-alaiseksi kriisistä selviytymiseen. Kajaanin seutukunta on kärsinyt koronakriisistä Kehys-Kainuuta enemmän. Tilanne kuitenkin vaihtelee huomattavasti toimialoittain ja yrityskohtaisesti.

Kainuussa koronakriisistä toipuminen on ollut odotettua nopeampaa ja työttömyys palautunut lähes vuoden takaiselle tasolle. Kaivannaisalan liikevaihto ja henkilöstömäärät ovat kasvaneet ja alan hintakehitys on hyvä. Kotimaisten matkailijoiden huomattavasti suurempi osuus kuin monella muulla alueella on lieventänyt matkailuyritysten ahdinkoa Kainuussa. Syys- ja talvikaudet tulevat olemaan matkailuyrityksille haasteellisia. Metalliklusterin keskeisen toimijan, Skoda Transtech Oy:n toimintaan koronakriisillä ei ole ollut juurikaan vaikutusta ja yrityksen työvoiman tarve kasvaa. Lentoliikenteen loppuminen koetaan uhkatekijänä maakunnalle. Kainuun ongelmana ovat väestön ikääntyminen ja työmarkkinoiden osaajapula.

Kainuun kauppakamariosasto on perustettu vuonna 1951 ja se toimii koko Kainuun maakunnassa. Osaston tehtävänä on toimialueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja yhteisten etujen valvominen. Osasto toimii yhteistyössä alueella toimivan julkisen hallinnon ja muiden yritystoimintaa edistävien järjestöjen kanssa ja tuo esille elinkeinoelämän näkemyksiä alueen kehittämissuunnitelmiin ja – hankkeisiin. Kauppakamariosaston tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden ja yritysten kasvun edistäminen. Toiminnan painopisteinä ovat investointihankkeiden edistäminen, alueen saavutettavuuden parantaminen, osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen ja yritysten kasvun jakansainvälistymisen tukeminen.

Kainuun kauppakamariosaston hallitus:

Puheenjohtaja:

 • Perätalo Teuvo, toimitusjohtaja, Kainuun Osuuspankki

Varapuheenjohtaja:

 • Huusko Reino, toimitusjohtaja, Loiste Oy

Jäsenet:

 • Haapaniemi Jari, johdon valmentaja ja konsultti,
  Koulutus ja valmennus Oy Priiffari
 • Halonen Veikko, toimitusjohtaja, Vuokatti Sport
 • Huotari Juha, toimitusjohtaja, Prometec Tools Oy
 • Hurskainen Marko, tehtaanjohtaja, Transtech Oy
 • Keränen Mikko, kehitysjohtaja, KAMK
 • Lukkaroinen Joni, toimitusjohtaja, Terrafame Oy
 • Moilanen Jani, toimitusjohtaja, Kaisanet Oy
 • Pelkonen Hannu, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Maakunta
 • Ruha Tommi, toimitusjohtaja, Kuhmo Oy
 • Sipilä Ulla, toimitusjohtaja, LähiTapiola Kainuu-Koillismaa
 • Suutari Eero, Sunit Oy
 • Tanskanen Juha, toimitusjohtaja, Superpark Oy

Asiantuntijajäsen:

 • Tolonen Jari, kaupunginjohtaja, Kajaanin kaupunki

Jari Tuovinen

toimitusjohtaja

044 313 4505