Logistiikka- ja liikennevaliokunta

Logistiikka- ja liikennevaliokunta

Logistiikka- ja liikennevaliokunnan tehtävänä on logistiikan palveluiden toimintaedellytysten parantaminen. Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ja alueen vetovoimaa. Valiokunnan tavoite on varmistaa saavutettavuuden, kaavoituksen ja lupaprosessien toteutuminen kilpailukykyä edistävällä tavalla.

Puheenjohtaja:

 • Orabi Aila, aluejohtaja, Posti Oy Aluemyynti

Varapuheenjohtaja:

 • Heikkinen Taavi, toiminnanjohtaja, SKAL

Jäsenet:

 • Help Ilkka, logistiikkapäällikkö, Pölkky Oy
 • Hyvönen Kaarlo, kuljetuspäällikkö, Kesko Logistiikka
 • Karjalainen Jani, osastopäällikkö, Sitowise Oy
 • Kinnunen Sanna, talouspäällikkö, Oulun Autokuljetus Oy
 • Leinonen Mervi, Director, Production and Delivery Management, SSAB Europe Oy
 • Leppänen Risto, yksikön päällikkö, ELY-keskus
 • Leviäkangas Pekka, dosentti (TkT), Oulun Yliopisto
 • Mykkänen Marko, toimitusjohtaja, Oulun Satama Oy
 • Nevakivi Mikko, toimitusjohtaja, Nevakivi Oy
 • Puoskari Jukka, kaupunginjohtaja, Kalajoen kaupunki
 • Romppainen Lauri, maakuntainsinööri, Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • Sallinen Liisa, lentoaseman päällikkö, Finavia Oyj
 • Sarpola Pauli, toimitusjohtaja, Raahen Satama Oy
 • Schroderus Sanna, suunnittelujohtaja, Kainuun liitto
 • Sundqvist Janne, aluepäällikkö, Inex Partners
 • Toljamo Sami, tulosyksikön johtaja, Lindström Oy
 • Verronen Vesa, toimialapäällikkö, Ramboll Finland Oy

Mari Viirelä

Johtaja, palvelusektori

050 4822 305