Oulun kauppakamarin lausunto hallituksen esityksestä rakentamislain 40a §:stä (lausuntopyyntö: VN/17257/2023)


Oulun kauppakamarin lausunto hallituksen esityksestä rakentamislain 40a §:stä (lausuntopyyntö: VN/17257/2023).

(Lisätty nettisivuille 10.6.2024.)

Hienoa, että lyhytvuokrausta on pyritty selkeyttämään määrittelemällä lain tasolla asuminen. Silti näin monitahoinen asia kuin lyhytvuokraus ei täysin sovi asumisen tai majoituksen kategorioihin. Julkisuudessa vähemmän huomiota saa alan olemassaolon juurisyyt eli joustavien asuinratkaisuiden tarjoaminen erilaisiin elämäntilanteisiin. Luonnosesityksestä puuttuu kokonaisvaikuttavuusarvio lain vaikutuksista yhteiskuntaan, mikäli laki tulee voimaan nykyisen esityksen mukaisesti. Toimiala on laajemman yhteiskunnallisen toimivuuden ja alueellisen elinvoiman kannalta olennainen, koska esimerkiksi monet investointihankkeet ovat riippuvaisia toimialasta. Toimiala täydentää rekisteröidyn majoituksen palvelutarjoamaa erilaisille asiakassegmenteille, joiden tarpeita lyhytaikaisvuokraus palvelee parhaiten.

Näkemyksemme mukaan lyhytvuokrauksen rajaaminen minimissään neljästä viikosta ylöspäin ei palvele kaikilta osin tarkoitustaan, mutta pidämme kannatettavana selkeän aikarajan määrittämistä. Emme myöskään kannata lyhytvuokrauksen sallittavuuden päättämisestä kuntatasolla, vaan suuret linjat tulee kirjata lakiin. Kunnille annettu päätösvalta ei yhtenäistä käytäntöjä, vaan lisää toimintaympäristön ennakoimattomuutta ja vähentää toiminnan selkeyttä. Hallituksen kirjaus lyhtyvuokrauksen sääntelyn selkeyttämisestä perustuu toiminnan mahdollistamiseen ja häiriöihin puuttumiseen. Tämä ei toteudu, mikäli suuret linjat eivät ole lakiin kirjattuna.

Oulun kauppakamari pitää perusteltuna, että lainsäädäntöä asumisen ja majoittumisen osalta selkiytetään ja sillä taataan eri elinkeinonharjoittajille tasapuoliset toimintaympäristöt. Kuitenkin Oulun kauppakamari huomauttaa, että kokonaisvaikutusten arviointi pitää tehdä nykyistä perusteellisemmin. Vaikutusten arviointia on välttämätöntä tehdä myös lakimuutoksen jälkeen, koska toimialaan ja toimialasta riippuvaisiin toimialoihin kohdistuvat vaikutukset voivat olla merkittäviä. Haluamme myös huomauttaa, että lyhytaikaisvuokraus ilmiönä ei liity ainoastaan rakentamislakiin, vaan siihen sovelletaan muutakin normistoa, ja olisi suotavaa ratkaista kaikki alaan liittyvät sääntelytarpeet yhdellä kertaa.

Kategoriat:Rakentaminen, Lainsäädäntö, Politiikka