Yritysten olemassaolo perustuu menestykseen 

Oulun kauppakamarin palvelusektorin johtaja Mari Viirelä. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Jokainen yritys tavoittelee menestystä positiivisen kassavirran kautta. Läpi historian yritykset ovat nousseet ja menestyneet saavuttamalla tavoitteita, vastaamalla asiakkaiden vaatimuksiin ja lopulta onnistumalla pyrkimyksissään. Menestys toimii yrityksen elinvoimana, joka ruokkii sen kasvua, kestävyyttä ja yleistä tarkoitusta.  

Viime vuosina suomalaisten yritysten kasvuhakuisuus on ollut trendinomaisessa laskussa. Yrityksen kasvuun tarvitaan omistajien halua ja yritykseltä kykyä kasvaa ja kasvattaa liiketoimintoja. Tässä yrityksen johtamisella on merkittävä rooli. Yrittäjien ja yritysjohtajien on koettava yrityksen kasvu kiinnostavaksi, palkitsevaksi ja kasvun riskit hallittavissa oleviksi, jotta yritykset ryhtyvät tavoittelemaan kasvua. 

Vaikka jokainen yritys on yksilöllinen, on olemassa joitakin tekijöitä, jotka voivat selittää suomalaisten yritysten menestystä kasvuhakuisuudessa kansainvälisesti. Suomi tunnetaan vahvasta innovaatio- ja teknologiakulttuurista. Suomalaiset yritykset ovat olleet edelläkävijöitä uusien teknologioiden hyödyntämisessä ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä. Suomalaiset yritykset ovat tunnettuja rohkeudestaan ja valmiudestaan haastaa perinteisiä toimintamalleja, mikä auttaa niitä menestymään kansainvälisessä kilpailussa. Vahvat yritys- ja innovaatioekosysteemit edistävät tiedon ja osaamisen jakamista, innovaatioiden syntymistä sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomista. 

Suomen korkeatasoinen koulutusjärjestelmä tarjoaa vahvan osaamisen perustan yrityksille. Korkeasti koulutettu työvoima ja vahva tekninen osaaminen luovat suotuisan ympäristön yritysten kasvulle ja menestykselle. Jotta Oy Suomi Ab menestyy, pitää meidän varmistaa osaavan työvoiman riittävyys yrityksissä. Suomessa tavoitteena on, että vuonna 2030 vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Pienenevät ikäluokat haastavat työvoiman riittävyyttä, ja siksi Suomeen tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa.  

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että monimuotoinen henkilöstö, olipa kyse syntyperästä, iästä, sukupuolesta, koulutustaustasta tai jostain muusta, edesauttaa yritysten kykyä innovoida, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja lisää työpaikan houkuttelevuutta. Yrityksissä monimuotoistuva henkilöstö edellyttää avoimuutta ja avarakatseisuutta. Ihminen suosii luonnostaan samankaltaisuutta, mutta yritysten kilpailukyvyn eduksi on rohkeus ja kyky miettiä ratkaisuja, jotka rikastuttavat työyhteisöä tavalla tai toisella.

Mari Viirelä

Palvelusektorin johtaja

050 482 2305

Kategoriat:Kasvu, Työvoima