Nuoret tarvitsevat positiivista työelämäpuhetta

Oulun kauppakamarin palvelusektorin johtaja Mari Viirelä. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Lehdistä on saanut kiihtyvällä tahdilla lukea poliittisista lakoista, joilla vastustetaan hallituksen kaavailemia työelämäuudistuksia. Samaan aikaan luemme myös uutisia, joiden mukaan talouden pohjakosketus on koettu ja ehkä mahdollisesti kuluva vuosi kääntää sen uuteen nousuun. Silti tilintarkastajat varoittavat konkurssiaallosta kuluvana vuonna. Tämä koskee erityisesti rakentamista, varastointia, kuljetusta ja majoitus- ja ravitsemustoimintaa. Keskuskauppakamarin toteuttaman talouskyselyn perusteella yritykset raportoivat edelleen ammattitaitoisen työvoiman puutteen rajoittavan toimintaa (37 % vastaajista) ja yli 80 % vastanneista yrityksistä pitää tärkeänä maahanmuuton lisäämistä käynnissä olevalla hallituskaudella. 

Uutisointi ei maalaa kovin houkuttelevaa kuvaa työelämästä. Tämä heijastuu myös nuorten asenteisiin työelämää kohtaan. Viime syksynä julkaistu nuorten tulevaisuusraportti osoittaa nuorten odotusten työelämää kohtaan laskeneen. Viidessä vuodessa niiden nuorten osuus, jotka odottavat innolla työelämää, on romahtanut yli 30 % ollen nyt 51 %. Samaiseen kyselyyn vastanneista 68 % uskoo löytävänsä oman paikkansa työelämästä. Tässäkin on viidessä vuodessa tapahtunut laskua 20 %. Kolmasosa uskoo työelämän olevan liian raskasta, ja samoin kolmasosa nuorista haluaa mieluummin panostaa vapaa-aikaan kuin työelämään. 

Nuoret tarvitsevat positiivista työelämäpuhetta ja uskoa siihen, että jokainen löytää paikkansa ja omalle osaamiselle on kysyntää. Oppilaitosten ja yritysten välinen vuoropuhelu on ensiarvoisen tärkeässä roolissa, jotta vastavalmistuneilla on oikeita taitoja työelämän tarpeisiin. Nuoret ovat tiedostavia ja he uskaltavat hakea apua myös jaksamiseen ja mielenterveyden haasteisiin. Johtaminen ja esihenkilötyö korostuvat entisestään, kun sukupolvi Z valtaa työmarkkinoita. 

Yhtälö, jossa yritykset kamppailevat selviytyäkseen kustannuspaineiden ja työvoiman saatavuuden vuoksi, ja työelämään tulevat nuoret eivät odota innolla työelämää peläten sen olevan liian raskasta, on kestämätön. Työvoiman saatavuuden ollessa liiketoiminnan este jokainen tietää, että silloin halutaan pitää kiinni tekijöistä ja kohdella työntekijöitä hyvin. Tänä päivänä jos koskaan henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja liiketoiminnan menestyksen tae. 

Mari Viirelä, Oulun kauppakamarin palvelusektorin johtaja  

Kategoriat:Mielipide, Osaaminen