HHJ®-puheenjohtajakurssi

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssi nostaa keskiöön hallituksen johtamisen ja ryhmädynamiikan kehittämisen. Toimiva hallitus on jokaisen osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä!


Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssi nostaa keskiöön hallituksen johtamisen ja ryhmädynamiikan kehittämisen. Hallituksen puheenjohtajan tulee osata kehittää sekä omaa että hallituksen muiden jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista. Toimiva hallitus on jokaisen osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä.

”Hallitustyöskentelyn kehittäminen on positiivinen ketjureaktio. Yhtiön ja sen omistajien lisäksi hallitustyöskentelyn kehittämisestä hyötyvät hallitusten jäsenet ja sen kautta myös muut yhtiöt, niiden omistajat sekä edelleen koko Oy Suomi Ab.” Emilia Wikstedt, hallituksen puheenjohtaja – Vuorenmaa Yhtiöt Oy

Laajuus ja kohderyhmä: Kurssi koostuu yhdestä iltapäivästä ja yhdestä päivästä. Kurssi sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville. Osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista.

Kurssilla luodaan perusta koko pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle. Käsittelyyn nostetaan mm.:
– hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet
– yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä
– kokouksen johtaminen ja työjärjestys
– liiketoiminnan kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus
– hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet
– hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuut

Jakso 1: Puheenjohtajan peruskysymykset
Jakso 2: Yhteistyö ja vuorovaikutus


​​​​​​​​​​​​​​​​​