HHJ® Hallituksen työkalut asiakasarvon johtamiseen

Asiakkaat päättävät yrityksen kilpailuedun, ja asiakkaiden valinnoilla on suora yhteys yrityksen kasvuun, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Asiakasarvon teemakoulutus luo ymmärryksen asiakasarvon johtamiseen sekä antaa hallitukselle työkalut kehittää strategista kilpailuetua ja kääntää luomansa asiakasarvo kassavirraksi.

Pystyykö yrityksesi mittaamaan omaa kilpailuetuaan? Seuraatteko kilpailuedun kehittymistä kassavirran, kannattavuuden ja kasvun ohella? Asiakkaat päättävät yrityksen kilpailuedun, ja asiakkaiden valinnoilla on suora yhteys yrityksen kasvuun, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Valtaosalla suomalaisten yritysten hallituksista ei oman arvionsa mukaan ole hyvää käsitystä asiakkaiden tulevaisuuden tavoitteista. Suurin osa yrityksistä ei myöskään mittaa ja seuraa esimerkiksi asiakkuuden elinkaaren arvoa.

Asiakasarvon teemakoulutus luo ymmärryksen asiakasarvon johtamiseen sekä antaa hallitukselle työkalut kehittää strategista kilpailuetua ja kääntää luomansa asiakasarvo kassavirraksi. Päivän aikana asiakasarvon kehittämisen eri osa-alueet käydään läpi konkreettisin esimerkein ja harjoituksin.

Harjoituksissa käytetään työkaluja, joita jokainen osallistuja voi hyödyntää omassa hallitustyössään. Osallistujat tekevät itsearvion yrityksestä, jonka hallituksessa (tai johtoryhmässä) he ovat. Harjoituksen tavoitteena on löytää arvonluonnin pullonkaulat, joiden poistaminen tuottaa eniten arvoa ja joissa investoinnin tuotto-odotus on suurin.