HHJ®-kurssi

Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -kurssilla käsittelemme mm. hallituksen kokoonpanoa, roolia, vastuita, riskienhallintaa sekä työskentelytapoja erityisesti pk-yritysten näkökulmasta.

Hallitustyö koostuu useista eri osa-alueista. Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ®) -kurssilla käsittelemme mm. hallituksen kokoonpanoa, roolia, vastuita, riskienhallintaa sekä työskentelytapoja. Hallitustyöskentely avataan kurssilla erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta, hyvin käytännönläheisesti ja monipuolisten yritysesimerkkien avulla. Samalla selvitämme asiantuntijoiden ja hallitusammattilaisten johdolla, mitä on hyvä hallitustyö ja millaisia työkaluja hallitustyöskentelyn kehittäminen vaatii.

”HHJ®-kurssi oli laadukkaasti toteutettu kokonaisuus. Laadukas hallitustyö palvelee yritysten lisäksi myös yritysten sidosryhmien, kuten rahoittajien, toimintaa. Tasokkaat luennot, hyvät yritysesimerkit sekä vuorovaikutteiset keskustelut ja ryhmätyöt toivat omaan ajatteluun uusia näkökulmia. Haluan kiittää kauppakamareita tämän valtakunnallisen HHJ-kokonaisuuden rakentamisesta ja järjestämisestä. Jo nyt on nähtävissä, että kurssi on nostanut pk-yritysten hallitustyön laatua ja tuonut osaltaan yhteistä kieltä hallitustyöhön sekä hallituksen jäsenten välille.” Aluejohtaja Juuso Heinilä, Finnvera Oyj, Pohjois-Suomi

HHJ®-kurssi sisältää neljä puolen päivän jaksoa ja ryhmätyön:

  1. jakso: Hyvä hallintotapa
  2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi
  3. jakso: Strategiatyö
    Ryhmätyöjakso
  4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Kun siis haluat laaja-alaisesti kehittää hallitustyöskentelyä ja hyvää hallitustyötä, tule mukaan kansainvälisesti tunnustetulle ja palkitulle HHJ®-kurssille! Lue lisää