ATA Carnet

Kansainvälinen tulliasiakirja ATA carnet auttaa yrityksiä viemään tavaroita tulli- ja verovapaasti maailmalle.

ATA Carnet

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, joka avulla tavaroita voidaan viedä sopimukseen liittyneisiin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi. Lyhenne ATA (Admission Temporaire / Temporary Admission) kertoo, että kysymyksessä on tavaroiden väliaikainen maasta­vienti.

ATA Carnetilla voi väliaikaisesti viedä

  • kaupallisia tavaranäytteitä
  • ammatinharjoittamisvälineitä
  • näyttelytavaroita

Esimerkkeinä voidaan mainita tietokoneet, työkalut, kuvauskalustot, soittimet, koneet, korut, vaatteet, lääketieteelliset laitteet ja taideteokset. ATA carnet’ta ei voida käyttää, kun tavaroita viedään jalostettaviksi tai korjattaviksi tai kun viedään tavaraa, joka kulutetaan matkan aikana tai jaetaan asiakkaille.

Kauppakamarit kussakin sopimukseen liittyneessä maassa myöntävät ATA carnet’ita ja muodostavat tullimaksujen takuurenkaan. Suomessa Keskuskauppakamari vastaa carnet’lla vietyjen tai maahan tuotujen tavaroiden tullimaksuista.

ATA carnet -hakemus täytetään atacarnet.fi sivulla ja toimitetaan kauppakamariin vähintään viisi päivää ennen matkaa. Kauppakamari laatii varsinaisen ATA carnet -tulliasiakirjan lähettämän hakemuksen perusteella.

Lisätietoja ja ohjeita ATA carnet’n käytöstä ja hakemisesta:
www. atacarnet.fi