Erikoistodistukset

Kauppakamari voi vahvistaa pyynnöstä erikoistodistuksia, jos kaupan osapuolten käytännöt sitä edellyttävät.

Erikoistodistukset

Erikoistodistuksen Kauppakamari voi myöntää pyynnöstä, se laaditaan kauppakamarin omalle asiakirjapohjalle kauppakamarin leimalla ja allekirjoituksella varustettuna. Erikoistodistuksella kauppakamari vahvistaa kuvatun asian olemassaolon vahvistushetkellä, josta todistusta pyytävä yritys esittää luotettavat dokumentit ja / tai kauppakamari hankkii tarvittavat tiedot.

Esimerkkejä myönnetyistä erikoistodistuksista: 

  • Yrityksen ”olemassaolo” todistus (Certificate of good standing) pohjautuen kaupparekisteriotteeseen
  • Todistus kauppakamarijäsenyydestä: voi olla merkitystä esimerkiksi kauppaneuvotteluissa
  • Olosuhdetodistus: vahvistus ylivoimaisesta esteestä kuten lakot, työsulut, sääolosuhteet, tulipalo
  • Free sales-todistus: tuote on myynnissä Suomen ja/tai EU:n markkinoilla 
  • Todistus yrityksen vastuuhenkilöistä/toimialasta