Yritysjärjestelyt käytännössä


Riippumatta siitä, meneekö yrityksellä hyvin, onko sillä edessään vain tiettyjä toiminnallisia haasteita vai onko se jo kriisitilassa, organisaation nopeus ja muutoskyvykkyys ovat välttämättömiä ominaisuuksia, jotta yritys voi toimia jatkuvasti modernisoituvilla ja kilpailluilla markkinoilla jatkossakin. Osa tehokasta ja tulevaisuuteen varautuvaa liiketoimintastrategiaa on kyky ja valmius muokata yritysrakenne kilpailutilanteen ja markkinaympäristön vaatimusten mukaiseksi.

Yritysrakenteen muokkaamisessa soveltuvan yritysjärjestelyn valinta on korostetun yksilöllistä, sillä yritysjärjestelyn tavoitteena on vastata yksittäisen yrityksen tai yrittäjän tavoitteiseen. Erilaiset yritysjärjestelyt ovat yksi yritysten ja niiden omistajien käytössä olevista työkaluista haastaa yrityksen mahdollisesti staattinen nykytila sekä mahdollistaa esimerkiksi kasvustrategia, toimintamallin optimointi, kannattavuuden parantaminen ja omistuksen järjesteleminen. Yritysjärjestelyjen käyttökohteita on lähes mahdotonta luetella tyhjentävästi, sillä ne toimivat erilaisten tavoitteiden esi- tai jälkitoimina, eivät itsetarkoituksena.

Haluttuun tavoitteeseen voidaan usein päästä usean eri yritysjärjestelyn avulla, ja tarkoituksenmukaisimman keinon löytyminen edellyttää niin yhtiöoikeuden kuin verolakien, että rahoitussääntelyn hallitsemista ja yhteensovittamista.
Osakeyhtiöiden yritysjärjestelyjen keskeisimmät muodot ovat sulautuminen ja jakautuminen eri muodoissaan, liiketoimintasiirto sekä osakevaihto.

Edellä mainittuja käytetään aktiivisesti avustaessa yrityksiä ja niiden omistajia esimerkiksi liiketoiminnan riskien hajauttamisissa, pääoman hankkimisessa, uusien osakkaiden sitouttamisessa, osakkaiden verosuunnittelussa sekä liiketoiminnan tai sen osan myymisessä.
————————————————————————–
Kirjoittajat:
EY Advisory Oy:n asiantuntijat veroasiantuntija, VT Hanna-Leena Rissanen ja lakimies, VT, KTM Antti Korkeakivi.

Hanna-Leenalla on yli 10 vuoden kokemus kotimaisesta ja kansainvälisestä tuloverotuksesta, painottuen erityisesti erilaisiin yritys- ja omistusjärjestelyihin. Antilla on yli 10 vuoden asiakasvastuullinen kokemus yritys- ja omistusjärjestelyistä niin veroasiantuntijan kuin lakimiehen tehtävissä.

Kirjoittajat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet lukuisia onnistuneita yritysjärjestelyjä. Heidän puoleensa on käännytty myös yritysjärjestelyn epäonnistuttua siten, että tavoiteltua lopputulosta ei ole saavutettu tai järjestely on aiheuttanut ennakoimattomia seurauksia esim. verotuksessa tai velkojien oikeussuojan näkökulmasta. Kokemuksensa perusteella he osaavat arvioida mikä toimii ja mikä ei.

Hanna-Leena ja Antti kouluttavat meillä
Yritysjärjestelyt käytännössä -koulutuksessa 14.2. Oulussa/etänä.
Tervetuloa kuulemaan lisää ja ottamaan osaa keskusteluun! LUE LISÄÄ

Kategoriat:Työelämä, Koulutus, Osaaminen, Lainsäädäntö, Verotus, Talous