Yritysten kasvutavoitteet seutukuntien kannalta tärkeitä – kasvun vaatimiin osaajatarpeisiin löytyy apuja monikanavaisesti

Viime vuosia työmarkkinoilla on esiintynyt voimakkaasti kohtaanto-ongelmaa eli samaan aikaan kohtaamme työttömyyttä ja paljon avoimia työpaikkoja. Taustalla on monia syitä, kuten osaamisen puute, kannustinloukut ja työpaikkojen sijainti. Alueellisella yhteistyöllä ja monikanavaisella tekemisellä haasteita voidaan vähentää. Tarvitaan yhteistyössä alueen ja yritysten tunnettuuden parantamista, koulutuksen, viranomaisten, palvelujen tarjoajien ja työnantajien tiivistä yhteistyötä sekä saavutettavuuteen ja viihtyisyyteen liittyvää kehittämistä. Alueellamme on paljon investointeja ja potentiaalia.

Raahen kauppakamariosaston hallitus järjesti vuoden 2022 painopisteteemaansa osaavan työvoiman saaminen ja avointen työpaikkojen täyttäminen sidosryhmätapaamisen 8.2.

Kutsuimme keskusteluun kauppakamariosaston alueelta merkittäviä ja aktiivisia tahoja ja kävimme antoisan keskustelun teemaan liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Jatkotoimina seuraa varmastikin yhteistyökuvioita ja yhtenä niistä haluamme viestiä mielestämme yritysten ja työnantajien kannalta tärkeistä havainnoista ja myös ”työkaluista” asioiden ratkaisemiseksi.

Tärkeimmäksi niistä voidaan otsikon mukaisesti kiteyttää yritysten kasvutavoitteiden ja niiden myötä kasvun realisoituminen. Tavoitteiden asettaminen on keskeistä. Yritysten kasvu mahdollistaa seutukuntien kehittymisen työpaikkojen, ja sitä seuraavien talousvaikutusten kautta.

Nostoja;

  • Rekrytointi ei tule helpottumaan, mutta uudet työskentelytavat, digitaalisuus yrityksissä ja monikanavaiset yksityisen ja julkisen sektorin rekrytointipalvelut ovat yritysten tukena.
  • Työnantajamielikuvan kehittäminen on nykyisin erityisen tärkeää.
  • Kansainvälisen työvoiman sääntely ja hankintaprosessit ovat kehittymässä ja nopeutumassa. Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on kehittynyt hyvin.
  • Kansainvälinen työvoima mahdollistaa myös seutujen nettomuuton ja siitäkin on näyttöjä jo joissakin alueemme kunnissa.
  • Kansainvälisestä työvoimasta on hyviä kokemuksia monilla aloilla ja seutukunnissa ja kansainvälisten työntekijöiden hankinnan ja kotouttamisen polkuihin löytyy hyviä esimerkkejä, mm. Haapavesi-Siikalatvassa toimiva ULPO-hanke.
  • Seutukuntien onnistumiseen liittyy kokonaisvaltaisesti alueen tunnettuus, veto- ja pitovoima, saavutettavuus, työpaikat ja koulutusmahdollisuudet. Elinkeinoelämä kannustaa yli kuntarajojen ulottuvaan yhteistyöhön.

Jari Riihijärvi/Raahen kauppakamariosaston hallitus/Jot-Rent Oy, Tarja Bäckman/Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus, Anna Koskela/Go On Raahe & Go On Kalajoki, Pasi Pitkänen/Raahen seudun kehitys, Marko Salmela/POP TE-toimisto

Kategoriat:Kasvu, Mielipide, Työvoima, Työelämä