Yhteydet länteen on turvattava myös Itä-Suomesta

Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Tuovinen. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Viime vuodet ovat olleet kriisien sävyttämiä. Toipuminen koronakriisistä oli vielä kesken, kun Venäjän hyökkäysosta Ukrainaan iski. Turvallisuuspolitiikka nousi Suomen poliittisen agendan keskiöön, epävarmuus kasvoi, talouskasvu hidastui ja inflaatio kiihtyi.

Suomen logistinen sijainti on murroksessa Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022. Suomen sijainti lännen ja idän solmukohdassa uhkaa muuttua pääteasemaksi. Suomen saavutettavuudesta, huoltovarmuudesta, markkinoiden toimivuudesta ja logistisesta kilpailukyvystä on huolehdittava yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi ja investointien houkuttelemiseksi.

Seuraavalla hallituskaudella Suomen saavutettavuuden varmistamiseksi ja vahvistamiseksi on tehtävä toimenpiteitä. Kansainvälisen toimintaympäristön muutoksen keskellä ulkomaankaupan varmuuden takaaminen on tärkeää. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja laajemmin koko Pohjois-Suomessa on vahvaa teollisuutta. Pelkästään Pohjois-Suomeen kohdistuvat investointien on arvioitu olevan 57 miljardia tämän vuosikymmen loppuun mennessä. 

Perusväylänpidon rahoitus on täysin riittämätön. Pohjois- ja Itä-Suomessa on paljon alempaa tieverkkoa, joka on merkittävässä roolissa tavarakuljetuksissa. Esimerkiksi Koillismaa on alueena täysin alemman tieverkon väylien VT20 ja VT5 varassa. Rapautuva tieverkko ei tue alueen investointeja, ja kuljetusten kasvaneet massamäärät rapauttavat alempaa tieverkkoa kiihtyvällä tahdilla.

Olemassa olevan TEN-T -ydinverkon väylien palvelutaso on nostettava EU:n edellyttämälle tasolle. Erityisesti Liminka-Oulu kaksoisraiteen toteuttaminen ml. Oulun asemakeskuksen ja ratapihan kehittäminen sekä Valtatie 4 mm. Iin ohitustien toteuttaminen ja Pulkkila-Liminka välin kehittäminen.

Huoltovarmuuden kannalta panostettava raide- ja maantieväylien kehittämiseen ja varmistaa, että tavaraliikenne Itä-Suomesta (Karjalan rataa ja Savon rataa pitkin Kajaanin kautta Ouluun ja Tornioon) on kaikissa olosuhteissa käytettävissä länsirannikon vientisatamiin ja maayhteyksin Ruotsiin ja Norjaan.

Jari P. Tuovinen
toimitusjohtaja
Oulun kauppakamari

Kategoriat:Logistiikka ja liikenne, Saavutettavuus