Vuodenvaihteessa muuttuu paljon vai muuttuuko?

Vuoden vaihtuessa ihmiset antavat perinteisesti uuden vuoden lupauksia. Moni yritys tai organisaatio ottaa merkittäviä askelia uuteen suuntaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Uusia startupyrityksiä syntyy. Tänä vuonna vuodenvaihteessa tapahtuu kuitenkin yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista – nimittäin SOTE-uudistus.

SOTE-uudistuksella on merkittävät heijastusvaikutukset siihen, miten tulevaisuudessa asiakkaina voimme hyödyntää SOTE-palveluita ja miten palvelut järjestetään. Uudistuksen lähtökohtana on varmistaa yhdenvertaiset palvelut kaikille ja ottaa asiakas keskiöön. Jo alkumetreillä on kuitenkin nähty, että vuodenvaihteessa muuttuu lähinnä palvelujen järjestämisvastuu ja hallinnollinen organisaatio. Järjestelmien yhtenäistäminen sekä palvelujen digitalisoiminen ja niihin liittyvä toimintamallien uudistaminen tulevat viemään jopa vuosia. Tätä haastaa myös hyvinvointialueiden rahoituksen riittämättömyys ja sen aiheuttamat sopeuttamistarpeet.

Uudistuksen tarve on ollut pitkään tiedossa ja sitä yritettiin ennen toteutumistaan ajaa läpi jo useiden hallituskausien ajan. Julkisen talouden menot ovat erittäin suuret ja toisaalta työntekijöiden saatavuus merkittävä haaste. Eikä tilannetta helpota tulevaisuudessa edessä oleva suurten ikäluokkien eläköityminen. Digitalisaatio on huikea mahdollisuus, mutta se ei tapahdu hetkessä eikä tule päälle liimattuna. Se edellyttää vahvaa sitoutumista, ohjausta ja asiakastuntemusta. Ihannetilanteessa hyvinvointialueilla tehdään yhtenäisiä ratkaisuja teknologioiden ja niissä hyödynnettävän datan osalta. Näiden ympärille rakennetaan alueelliset erot huomioivia palveluja, joissa alueellisilla ja paikallisilla toimittajilla sekä palveluintegraattoreilla on merkittävä rooli. Onnistumiseen tarvitaan saumatonta yhteistyötä markkinaehtoisten toimijoiden ja in house -yhtiöiden välillä.

Oulun kauppakamarin toiminta-alueen merkitys SOTE-uudistuksen jalkauttamisessa ja tulevaisuuden digitaalisten palveluiden kehityksessä voi parhaimmillaan olla todella suuri. Alueelta löytyy vahvaa osaamista ja ekosysteemejä useimmilla tarvittavilla teknologiaosa-alueilla, parhaillaan rakentuva tulevaisuuden sairaala, Oulu Health Labs, vahvaa tutkimus- ja koulutustoimintaa, luonteva julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö sekä eri puolilla maakuntaa – osa pitkien välimatkojen päässä – asuva palveluita kipeästi tarvitseva asiakaskunta.

Myös itselleni vuodenvaihde tuo muutoksen. 4-vuotiskauteni digitalisaatiovaliokunnan puheenjohtajana päättyy ja palaan valiokunnan rivijäseneksi. Vuoden 2019 alussa puheenjohtajana aloittaessani en voinut kuvitellakaan, millä tavalla digitalisaatio nousee kaudellani Covid-19 pandemian kautta keskiöön ja pakottaa konservatiivisimmatkin ihmiset ja organisaatiot etämoodiin. Pandemia oli hyvä happotesti mutta osoitti toisaalta muutosjohtamisen kriittisen tarpeen. Vain siten voimme varmistaa digitalisaation jalkautumisen arjen toiminnan tasolle ja maksimoida sen höydyt. Digitalisaatio mullistaa ennemmin tai myöhemmin kaikki toimialat, organisaatiot ja toiminnot. Mutta se voi tapahtua hallitusti. Tässä meillä kaikilla riittää tekemistä myös tulevaisuudessa!

Petri Kinnunen
Puheenjohtaja
Oulun kauppakamarin digitalisaatiovaliokunta

Kategoriat:Digitalisaatio, Sote