Virvoitusjuomaverotukseen ehdotetaan uudistuksia ”terveysverouudistuksen” ensimmäisenä vaiheena

Juuso Stenius, Ernst & Young Oy

Valtioneuvoston tavoite terveysperusteisemman verotuksen kehittämiseksi on etenemässä ensimmäisen vaiheen osalta, kun nykyistä virvoitusjuomaverolakia ollaan muuttamassa terveysperusteisempaan suuntaan. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan virvoitusjuomavero säilyisi kuitenkin edelleen pääasiassa fiskaalisen tarkoituksen verona.

Virvoitusjuomaverolakiin ollaan esittämässä muutoksia verotuksen muuttamiseksi terveysperusteisempaan suuntaan. Valtiovarainministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi virvoitusjuomaverolain muuttamisesta oli hiljattain lausuntokierroksella ja asiasta odotetaan virallista hallituksen esitystä käsiteltäväksi vielä loppuvuoden aikana.

Lakimuutoshankkeen taustalla on Marinin hallituksen syksyn 2021 budjettiriihessä asettama tavoite terveysperusteisemmasta verotuksesta. Ensimmäisessä vaiheessa uudistettaisiin virvoitusjuomaveroa terveysperusteisempaan suuntaan ja arvioidaan, voidaanko kotimaiset marja- ja hedelmämehut rajata pois veron piiristä. Lakimuutosehdotusten taustalla on osaltaan myös kysymyksiä nykylainsäädännön yhdenmukaisuudesta EU:n valtiontukisääntöjen kanssa.

Budjettiriihessä linjatun terveysperusteisemman verotuksen toisena vaiheena on selvittää mahdollisena laajemman, uuden terveysveron käyttöönottoa. Tätä toista vaihetta ei ole ainakaan virallisesti vielä lakihankkeen muodossa käynnistetty, mutta tätä uuden ja laajemman terveysveron mahdollista valmistelua on hyvä pitää silmällä, sillä tällä olisi odotetusti vaikutuksia suuremmalle joukolle yrityksiä ja kuluttajia.  

Virvoitusjuomaverolakiin nyt ehdotettavien muutosten mukaan virvoitusjuomaveroa kannettaisiin nykyisen kahden verotason sijasta kuudella eri verotasolla, jotka perustuisivat lähtökohtaisesti tuotteen kokonaissokeripitoisuuteen. Esimerkiksi virvoitusjuomaveron raportoinnin näkökulmasta erilaisten verotuoteryhmien määrä nousisi 23:sta jopa 61:een.

Alimman veroluokan veroa kannettaisiin lisättyä sokeria sisältämättömistä juomista. Täten esimerkiksi vain hedelmäsokeria sisältävien juomien, kuten tuoremehujen, osalta veron määrä tulisi laskemaan. Samoin esimerkiksi lisättyä sokeria sisältämättömien alkoholittomien oluiden verotaso tulisi laskemaan. Kotimaiset marja- ja hedelmämehut pysyisivät edelleen veron piirissä. Lisättyä sokeria sisältävien juomien vero olisi jatkossa porrastettu viiteen veroluokkaan tuotteen kokonaissokeripitoisuuden perusteella.

Virvoitusjuomaveron piiriin on lisäksi esitetty lisättäväksi yli viiden litran vähittäismyyntipakkauksiin pakatut makeuttamattomat ja maustamattomat vedet ja kivennäisvedet. Veron piiristä on esitetty poistettavaksi kiinteät juoma-ainekset, kuten urheilu- ja proteiinijuomien valmistukseen käytettävät jauheet.

Ehdotettu lakimuutos aiheuttaisi varsinaisten verotasomuutosten taloudellisten vaikutusten lisäksi verovelvollisille hallinnollista taakkaa ja kustannuksia lakimuutoksen edellyttämien uusien vaatimusten huomioimiseksi esimerkiksi tarvittavien uusien tuote- ja ainesosatietojen keräämisen sekä tietojärjestelmämuutosten osalta.

Ehdotettavien lakimuutosten voimaantuloajankohta ei ole vielä tarkasti tiedossa, sillä lakimuutokselle tultaisiin hakemaan Euroopan komission vahvistusta siihen, että ehdotettu virvoitusjuomaveromalli on yhteensopiva muun muassa EU:n valtiontukisääntelyn kanssa. Vaikka lakimuutosten toteutumiseen liittyy siis vielä muun muassa ajallista epävarmuutta, on syytä huomioida, että toteutuessaan ehdotetut lakimuutokset edellyttäisivät yrityksiltä esimerkiksi tuotteiden veroluokittelun päivittämistä ja muutoksia raportointiin, joiden osalta tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet on suositeltavaa käynnistää mahdollisimman pian.

Juuso Stenius                                                               
OTM, Manager, Arvonlisäverotus ja muut välilliset verot
Ernst & Young Oy                                                    
+358 40 773 6337                                     
juuso.stenius@fi.ey.com      

Kategoriat:Lainsäädäntö, Verotus