Venäjän sota heikentää yritysten toimintamahdollisuuksia – ”Lähiaikoina pitää mennä sumussa päivä kerrallaan”

Kauppakamarit kysyivät Venäjän aloittaman Ukrainan sodan vaikutuksista jäsenyritystensä toimintaan. Kaikkiaan kyselyyn vastasi lähes 2000 yritystä, joista Oulun kauppakamarin jäseniä oli yli 100.

Venäjään kohdistetut EU-pakotteet vaikuttavat myös pohjoissuomalaisten yritysten toimintaan. Kaleva Median toimitusjohtajan Juha Laakkosen mukaan nykytilanteessa kannattavuuden heikkenemisen riski on ilmeinen. Perinteisen printtimedian vitsauksena on Venäjän aloittaman hyökkäyssodan synnyttämien EU-pakotteiden lisäksi pitkittynyt UPM:n lakko.

– Paperin hinta on yli kaksinkertaistunut, minkä lisäksi paperi uhkaa loppua kesä-heinäkuussa, mikäli tilanteeseen ei tule muutosta, toteaa Laakkonen.

– Lisäksi alumiini on painopeltien kannalta tärkeä Venäjältä tuotava raaka-aine, jota sieltä ei juuri nyt haluta ostaa. Ilman painopeltejä lehtiä ei paineta, Laakkonen pelkistää.

Kyselyn mukaan eniten toimintaan vaikuttavina asioina yritykset nostivat vastaushetkellä ammattitaitoisen työvoiman puutteen (lähes 60%), raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousun (47%) sekä raaka-aineiden ja komponenttien toimitusvaikeudet (34%).

Vastaavasti Venäjän sodan ja pakotteiden osalta yli 60 prosenttia vastaajista arvioi niiden heikentävän jonkin verran tai merkittävästi toimintaa. Yksikään vastaaja ei arvioinut tilanteen parantavan yrityksen toimintaa.

– EU-pakotteet eivät suoranaisesti heijastu tuotteidemme menekkiin, mutta yleinen taloustilanne voi hyvinkin näkyä kuluttajan lompakolla, jos perustarpeiden hinta nousee. Sen jälkeen kuluttajat saattavat karsia menojaan perustarpeiden ulkopuolelta, jatkaa Laakkonen.

Nato-jäsenyyden kannatus erittäin korkea

Kyselyssä tiedusteltiin myös jäsenyritysten mielipidettä mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Lähes 70 prosenttia vastaajista kannatti Suomen liittymistä Natoon ja alle 5 prosenttia vastusti. Yli 25 prosenttia vastaajista ei halunnut tässä vaiheessa ottaa kantaa Nato-asiaan.

Sanomalehti Kaleva ilmoitti viikonloppuna Nato-myönteisestä kannastaan, johon toimitusjohtaja Laakkonen yhtyy henkilökohtaisella tasolla:

– Sotaa käydään vain tuhannen kilometrin päässä Suomesta, mikä on väistämättä vaikuttanut minunkin näkemyksiini asiassa.

Kyselyn vapaamuotoisten vastauksien mukaan maailman tilanteen vaikutus kansainväliseen kauppaan on arvaamaton.

– Lähiaikoina pitää mennä sumussa päivä kerrallaan. Venäjän aloittaman sodan tilanne luo positiivisesti alkaneen alkuvuoden jälkeen suurta epävarmuutta. Suuri huoli yrityksillä on, miten sota vaikuttaa investointeihin ja kannattavuuteen. Kilpailukyky heikkenee merkittävästi voimakkaasti nousseiden energia-, logistiikka- ja toimituskustannusten vuoksi, toteaa Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Kauppakamarien kysely tehtiin 15.–17.3.2022. Kyselyyn vastasi 1926 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. 

Lisätietoja: Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen, puh. 044-3134505

Kategoriat:Talous, Venäjä-pakotteet