Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset investointeihin vähäisiä: ”Hankinnat ja päätökset tehty ennen sodan alkamista”

Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa monella tasolla myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Kauppakamarien Talouskyselyn mukaan kiihtyvä inflaatio ja epävarmuus toimintaympäristössä vaikuttavat yrityksiin laajasti, mutta yrityksissä vallitsevat myös positiiviset tulevaisuudennäkymät – noin 63 prosenttia yrityksistä arvioi, ettei Venäjän hyökkäyssota vaikuta suunniteltuihin investointeihin lainkaan.

Kalajoella perustetun Junnikkala Oy:n sahat ovat moderneja mekaanisen puunjalostusteollisuuden laitoksia, joiden investointeihin Ukrainassa käytävä sota ei vaikuta ainakaan vielä:

”Hankinnat ja päätökset on tehty ennen sodan alkamista. Sodalla ei ole ollut myöskään vaikutusta ulkomaalaisten sijoittajien tai kumppaneiden toimintaan. Energiainvestoinnit ovat puolestaan vaikutukseltaan strategisia pitkän aikavälin päätöksiä, joten tällä hetkellä en osaa arvioida niitä vielä”, sanoo Junnikkala Oy:n toimitusjohtaja Kalle Junnikkala.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset näkyvät suomalaisissa yrityksissä kustannusten nousuna ja kallistuvina myyntihintoina. Peräti 72 prosenttia yrityksistä suunnittelee myyntihintojen nostamista jonkin verran tai merkittävästi tulevan neljän kuukauden aikana.

Junnikkalan uusi saha valmistuu Ouluun vuonna 2023. Junnikkala Oy:n liikevaihto kohoaa investoinnin ansiosta noin 300 miljoonaan euroon vuodessa. Kalle Junnikkalan mukaan Venäjän hyökkäyssodalla on välillinen vaikutus sahatavaran hintaan:

”Sahatavarakaupassa hinnat määräytyvät lähinnä kysynnän mukaisesti ja tuotantokustannuksia ei saada välittömästi siirtymään hintoihin. Sen sijaan keväällä kallistuneita rahtikustannuksia on saatu jossain määrin siirrettyä hintoihin.”

Kauppakamarien Talouskyselyyn vastasi valtakunnallisesti lähes 2000 yritystä ja Oulun kauppakamarin alueelta yli 130 jäsentä. Yrityksiltä udeltiin Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia kannattavuuteen ja investointeihin sekä liiketoiminnan näkymiin.

”Yritysten lähiajan odotukset ovat varsin positiivisia, vaikka työvoimapula rajoittaa kasvua ja ravintola-alalla joillain toimijoilla jo aukioloaikaa”, summaa toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen kauppakamarien Talouskyselyn tuloksia.

Lähes 90 prosenttia arvioi seuraavan puolen vuoden aikana liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai jopa kasvavan. Koko vuoden liikevaihdon viime vuoteen verrattuna odottaa suuremmaksi tai yhtä suureksi yli 85 prosenttia vastanneista.

Henkilömäärän odottaa kasvavan yli 30 prosenttia ja kolme neljästä yrityksestä ilmoittaa investointien olevan yhtä suuret tai suuremmat kuin viime vuonna. Tilauskannan osalta yli kolmannes odottaa edelleen kasvavan. Yleinen tunnelma yrityksissä on kokonaisuudessaan yllättävän optimistinen – vain reilu viidennes arvioi tunnelman olevan pessimistinen, 50 prosenttia normaali ja loput 30 prosenttia ilmoittaa tunnelman olevan optimistinen tai jopa erittäin optimistinen.

Näkemykset yritysten kannattavuuden suunnasta jakautuvat varsin tasaisesti, kun 30 prosenttia vastaajista arvio kannattavuuden heikkenevän ja samoin 30 prosenttia sen paranevan. Loput ennakoivat kannattavuuden pysyvän ennallaan. Yleinen huoli yrityksillä on kustannusten noususta, komponenttien saatavuudessa ja toimitusaikojen pitenemisessä.

Kauppakamarien kysely tehtiin 6.-8. kesäkuuta ja siihen vastasi 1998 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. 

Lisätietoja: Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen, puh. 044-3134505

Kategoriat:Investoinnit, Talous