Vastuullinen yritystoiminta luo tulevaisuuskestävyyttä

Mari Viirelä, Oulun kauppakamari. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Maailma muuttuu ja sen myötä vastuullisuus yritysten kaikessa toiminnassa on entistä tärkeämpää. Vastuullisuus vaikuttaa yritysten menestymiseen, koska vastuullisuuden rooli nousee koko ajan tärkeämmäksi liikesuhteissa. Sitra julkaisi hiljattain megatrendit, joissa esille nousee hyvinvoinnista huolehtiminen, sekä talouden ja teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen reilusti ja kestävästi, jotta luonnon kantokyky voidaan palauttaa. Megatrendiraportin mukaan elämme keskellä ekologista kestävyyskriisiä.

Jo muutaman vuoden on myös bisneselämässä puhuttu VUCA-maailmasta. Lyhenne VUCA tulee englanninkielisistä sanoista Volatility (epävakaisuus), Uncertainty (epävarmuus), Complexity (monimutkaisuus) ja Ambiguity (epäselvyys). Tänä päivänä epävakaisuutta luo edelleen maailmalla jylläävä korona, epävarmuutta lisää erilaisten tapahtumien, kuten vaikka energian hinnan muutoksien, ennakoinnin vaikeus, monimutkaisuutta lisää kompleksiset syy-seuraussuhteet ja epäselväksi tilanteen tekee eri tilanteiden hahmottamisen vaikeus ja ihmisten erilainen tapa tulkita samaakin tilannetta. Päätösten tekeminen tällaisessa ympäristössä haastaa niin julkista valtaa kuin liike-elämää.

Globaalin kestävyyskriisin ratkaiseminen vaatii uudenlaista ajattelua. Koronapandemia osoitti, että yrityksillä on kykyä sellaiseen, jos on halua. Ilman uudenlaista ajattelua ja halua muuttaa toimintatapoja ei niin nopea siirtyminen etätyömoodiin olisi ollut mahdollista. Tulevaisuuskestävä ajattelu liiketoiminnassa luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja pienemmässä mittakaavassa uusi ajattelu voi olla uudenlaisten toimintatapojen pohtimista ja leanin mukaista jatkuvaa parantamista.

Tulevaisuuskestävyys yritystoiminnassa ei rajoitu pelkästään yrityksen palveluihin tai tuotteisiin, vaan se sisältää myös yrityksen ihmiset. Sosiaalisessa kestävyydessä huomio siirtyy tiloista ja työskentelyolosuhteista enemmän esimerkiksi kulttuuriin, sosiaalisiin suhteisiin ja elämänlaatuun. Hyvinvoivat ja ammattitaitoiset työntekijät uskovat itseensä ja yritykseen ja varmistavat liiketoiminnan menestyksen myös tulevaisuudessa. Teknologinen kehitys edellyttää teknistä osaamista enemmän kuin koskaan, mutta samaan aikaan selviytyäksemme tarvitsemme inhimillisyyttä, ihmissuhdetaitoja ja vuorovaikutusta toisten kanssa. VUCA-maailmassa onkin tärkeää huolehtia työyhteisön osaamisesta ja muutoskyvykkyydestä.

Mari Viirelä
Palvelusektorin johtaja
Oulun kauppakamari
mari.viirela@chamber.fi
050-4822305

Kategoriat:Työelämä, Vastuullisuus