Uusiutuva energia Pohjois-Pohjanmaan kilpailukyvyn veturina

Keskuspankkien ennusteisiin ja toiveisiin nähden ylisuuri inflaatio näyttää ajavan maailmantaloutta taantumaan. Sähkön, kaasun, öljyn, kaukolämmön ja muunkin energian hinta on noussut todella korkealle Venäjän aloittaman sodan ja Venäjän toimenpiteiden vuoksi. Tiedotusvälineet ovat täynnä uhkakuvia kalliin energian vaikutuksista ja jopa energian saatavuuden katkeamisesta talvella.  Kaikki tämä leikkaa kulutusta ja investointeja ja voi pahimmillaan luoda itseään toteuttavan ennusteen taantumasta.

Voi kuitenkin hyvinkin käydä niin, että energian hinnat ja saatavuus tasaantuvat talveksi ja korkean inflaation taittumisesta on lupaavia merkkejä.

Kyse ei ole vain kuluttajien ratkaisuista, sillä Suomessa teollisuus käyttää kaikesta energiasta noin 44 prosenttia kun EU-alueella osuus on 26 prosenttia. Teollisuuden energiatehokkuutta on parannettava ja/tai saatava edullista uutta energiaa.

Joka tapauksessa tällaiset murroskohdat ovat aina mahdollisuuksia ja ainakin vihreä siirtymä on saanut vauhtia. Uusiutuvan energian odotettiin nousevan vapaaehtoisuudella, ympäristötietoisuudella tai säädöstasoisella pakolla, mutta käsillä olevalla kriisipilvellä on hopeinen reunus – siirtyminen uusiutuvaan energiaan on erittäin nopeaa.

Tuulivoimaloiden hinnat ovat laskeneet ja etenkin aurinkopaneelien hinnat ovat pudonneet puoleen kymmenen vuoden ajalla. Itseasiassa aurinkoenergia on uusiutuvassa energiassa suurempi tekijä kuin tuulivoima ja kasvaa nopeammin myös Suomessa.

Tänne Pohjois-Pohjanmaan rannikkokuntiin on noussut viiden viimeisimmän vuoden aikana paljon tuulivoimaa, joka on jopa 40 prosenttia koko Suomen tuulivoimakapasiteetista. Suomessa on toiminnassa jo lähes tuhat tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on yli 3000 megawattia. Tämä määrä tuplaantuisi lähivuosina, jos YVA-menettelyssä tai kaavoitusvaiheessa olevat tuulivoimahankkeet toteutuvat. Toivoa sopii, että tässä maailmantilanteessa meillä kaikilla olisi ymmärrystä näille hankkeille ja rahoitus järjestyisi sekä luvitusprosessi sujuisi jouhevasti.

Uusiutuva energia voisi pitää Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan alueen jatkossakin kilpailukykyisenä. Unohtaa ei sovi kymmenien miljoonien eurojen kiinteistöverokertymää alueellemme.

Tuulivoimaloiden sijoittamisesta on olemassa hyvät linjaukset ja Pohjois-Pohjanmaalla on yhä rakentamiseen sopivia asumattomia alueita. Me tarvitsemme uusiutuvaa energiaa.

Jari Pirinen
Hallituksen puheenjohtaja, Kalajokilaakson kauppakamariosasto
Toimitusjohtaja, Arvo Sijoitusosuuskunta

Selvyyden vuoksi se, että Arvo Sijoitusosuuskunta on sijoittajana uusiutuvaa energiaa kehittävässä Korkia Oy:ssä ja olen sen hallituksen jäsen.

Kategoriat:Energia, Mielipide