Uudelleenkouluttautuminen – Mahdollisuus työllistyä ja menestyä

Kuvassa Raahen kauppakamariosaston puheenjohtaja Jari Riihijärvi

Suomen työttömyystilanne on tällä hetkellä haastava, mutta sen keskellä piileekin merkittävä mahdollisuus. On paljon ihmisiä, jotka ovat työttöminä ja voisivat hyötyä täsmäkoulutuksesta siirtyäkseen uusille aloille. Täsmäkoulutus on lyhytkestoinen koulutus, joka keskittyy erityisesti tiettyyn ammattialaan tai taitoon. Esimerkiksi metallialalla ja terveydenhuoltoalalla on suuri kysyntä ammattitaitoiselle työvoimalle.

Metalliala tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia eri osa-alueilla, kuten hitsaajana, CNC-koneistajana tai levyseppähitsaajana. Suomen teollisuudella on jatkuvasti tarvetta päteville työntekijöille. Ikääntyvässä yhteiskunnassa terveydenhuoltoalan ammattilaisille on suuri tarve, ja täsmäkoulutus voi auttaa täyttämään tämän tarpeen.

Uudelleenkouluttautuminen voi tarjota ihmisille mahdollisuuden uudistua ja löytää uusi suunta elämässään. Se voi avata ovia työllistymiseen ja auttaa yksilöitä saavuttamaan täysi potentiaalinsa. On tärkeää, että yhteiskunta kannustaa ja tukee ihmisiä tässä muutoksessa tarjoamalla laadukkaita täsmäkoulutusohjelmia ja taloudellista tukea. Tässä suhteessa meillä on vielä paljon tekemistä, mutta esimerkiksi kauppakamariosastot ajavat näitä asioita eteenpäin.

Täsmäkoulutuksen positiivinen puoli on sen nopeus – se voi olla täysipäiväistä tai osa-aikaista. Tämä on erityisen tärkeää työttömille, jotka haluavat nopeasti tilanteensa muuttuvan ja saada uuden alun. On tärkeää huomata, että uudelleenkouluttautuminen ei välttämättä tarkoita täysin eri alan valitsemista. Jo olemassa olevaa osaamista voidaan täydentää uusilla taidoilla, jotka ovat kysyttyjä työmarkkinoilla.

Uudelleenkouluttautuminen tarjoaa mahdollisuuden löytää uusi suunta ja vahvistaa työmarkkina-asemaa. Metalliala ja terveydenhuoltoala ovat vain kaksi esimerkkiä aloista, joilla on merkittävää kysyntää päteville työntekijöille.

Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että menestys tässä prosessissa edellyttää sitoutumista ja aktiivista asennetta. Uskon vahvasti siihen, että jokaisella on potentiaalia oppia uutta ja menestyä uudella alalla. Yhdessä voimme rakentaa paremman tulevaisuuden myös työllistymisen näkökulmasta.

Jari Riihijärvi
Puheenjohtaja, Raahen kauppakamariosasto

Kategoriat:Koulutus, Mielipide, Osaaminen