Tekoäly vauhdittaa monikulttuurisuutta 

Oulun kauppakamarin palvelusektorin johtaja Mari Viirelä. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Tekoäly löi itsensä läpi viime vuonna ja vauhti sen hyödyntämisessä kiihtyy. Tekoälyavusteisesti otamme haltuun taitoja, jotka ovat aiemmin vaatineet pitkää koulutusta. Nyt kuitenkin riittää, että osaamme kertoa, mitä haluamme.  

Tulevaisuudessa tekoäly ja ihmiset tekevät tiivistä yhteistyötä eri tavoin. Oikein käytettynä syntyy teknologian ja ihmistyövoiman symbioosi, joka luo yrityksille todellista lisäarvoa. 

Keskuskauppakamarin vuosittainen suuri osaajatarvekysely on osoittanut, että kielitaito nousee suurimmaksi esteeksi, kun pohditaan ulkomaalaisen työvoiman palkkaamista. Yleisesti ottaen yritykset kokevat, että heillä on sisäisesti riittävä kielitaito, mutta tämä ei ole tilanne kaikissa yrityksissä. Jotkin näistä yrityksistä ovat ennakkoluulottomasti etsineet ratkaisuja kielikysymyksiin, ja avuksi on otettu esimerkiksi Googlen kääntäjä. 

Teknologia kehittyy hurjaa vauhtia ja kieliversioiden kehitys etenee samalla. Viime vuoden lopulla uutisoitiin, että tänä vuonna älypuhelimiin tuodaan reaaliaikainen tekoälykäännös. Käytännössä tämä tarkoittaa, että keskustelu voidaan käydä kahta eri kieltä puhuvan kesken omilla äidinkielillä ja tekoäly kääntää puheen reaaliaikaisesti halutulle kielelle. 

Tekoälypohjaiset edistykselliset käännöstyökalut voivatkin avata uusia mahdollisuuksia työpaikoilla, joissa on tarve osata maan kieltä työtehtävien hoidossa. Kun kielitaitoon liittyvät haasteet voidaan ratkaista teknologian avulla, kääntyykin huomio kielitaidosta uusiin työskentelytapoihin ja yrityskulttuuriin.  

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että työyhteisön monimuotoisuus on kilpailuetu yrityksille. Tekoälypohjaiset rekrytointityökalut voivat auttaa yrityksiä löytämään ja palkkaamaan eritaustaisia ihmisiä helpommin poistamalla inhimilliset ennakkoluulot prosessista. 

Kahden ison muutoksen – tekoälyn käyttöönoton ja yrityksen monimuotoistumisen lisäämisen – läpivieminen vaatii perusteellisia organisaatiomuutoksia. Yritysten ketteryys ja kyvykkyys viedä läpi muutoksia on avainasemassa, jotta muutos realisoituu parantuneeksi kilpailukyvyksi. 

Mari Viirelä

Palvelusektorin johtaja

050 482 2305

 

Kategoriat:Mielipide, Tekoäly