Tavoitteena elinvoimainen ja kilpailukykyinen Pohjois-Suomi 

Oulun kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Erja Sankari

Vuonna 2022 saimme jättää koronapandemian ja siitä seuranneen puolijohdekriisin pääosin taaksemme, mutta maailmaa ravisutti uusi kriisi Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Sodan myötä Eurooppaa heilutti energiakriisi ja inflaation nopea voimistuminen, joten vuosikymmenen alku on koetellut suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän iskunkestävyyttä.

Suomen uusi hallitus lähtee työhönsä tilanteessa, jossa valtion velka on ennätyssuuri 142,7 miljardia euroa, kun se vuonna 2019 oli 106 miljardia euroa. Uusi hallitus tulee määrittämään pitkälle suomalaisen hyvinvointimallin jatkon. Ratkaisujen pitää vahvistaa avointa sektoria, vauhdittaa yritysten kasvua ja investointeja sekä lisätä yrittäjyyttä. Kilpailukyky on tärkein väline hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. 

Vientivetoiselle Suomen taloudelle kilpailukyky on elintärkeää muuttuvassa maailmantilanteessa. Yhteiskuntamme on pysyttävä monimutkaistuvan maailman tahdissa. Suomen on noustava houkuttelevaksi kasvavan maahanmuuton maaksi, joka osaa vastaanottaa ja kotouttaa monipuolisista taustoista tulevia ammattilaisia. Tarvitsemme Suomeen nykyiseen tasoon verrattuna enemmän kuin tuplaten työmaahanmuuttoa, jos haluamme turvata hyvinvointiyhteiskuntamme jatkuvuuden. Muutos koskee kaikkea varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja työmarkkinoiden toimintaan. 

Suomen menestys perustuu jatkossakin osaamiseen. On huolestuttavaa kuulla suomalaisten koulujen oppimiserojen kasvusta ja perusosaamisen puutteista. Resurssivajeeseen on puututtava nopeasti ja varmistettava, ettei kouluille anneta lisätehtäviä nykyisten tehtävien päälle, ennen kuin perusasiat ovat kunnossa. Jatkokoulutuspanostusten tulee perustua osaajatarpeisiin. Merkittävää osaajatarvetta on ainakin tekniikan ja ICT:n aloilla, minne panostuksia olisi syytä kohdentaa.

Yritykset ovat menestyksen avaintekijä 

Elinvoimainen pohjoinen on muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa Suomelle elintärkeä alue. Oulun kauppakamari on omalta osaltaan viemässä eteenpäin Pohjoista ohjelmaa, joka on alueen toimijoiden yhteinen aloite valtioneuvostovetoiseksi ohjelmaksi, joka tulee kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan. Se vahvistaa Suomen geopoliittista asemaa ja kestävää kasvua hyödyntämällä pohjoisen osaamista, energiaa, logistiikkaa, luonnonvaroja ja ainutlaatuista asennetta. 

Alueemme menestys syntyy nyt ja tulevaisuudessa yrityksistä. Oulun kauppakamari jatkaa strategian mukaista työtään alueen kilpailukyvyn lisäämiseksi tuottamalla ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen, alueen saavutettavuuden parantamiseen sekä investointien edistämiseen. 

Erja Sankari
Oulun kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja

Kategoriat:Investoinnit, Osaaminen, Saavutettavuus