Tamminen Nuija -palkinto Efficient Network Partner Oy:lle ”Kasvu on ollut alusta asti voimakasta”

Palkinnon luovutustilaisuudessa vasemmalta valintaraadin sihteeri, toiminnanjohtaja Ane Ahnger, P-S Hallituspartnerit ry, valintaraadin puheenjohtaja, aluejohtaja Pasi Vartiainen, Finnvera Oyj, ENP Oy:n perustajat, hallituksen puheenjohtaja Juha Pyyhtiä ja hallituksen jäsen Ilkka Säkkinen sekä hallituksen jäsen Ahti Nurkkala.

Tamminen Nuija -palkinto on vuosittain myönnettävä huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua. Pohjois-Suomen Hallituspartnerit palkitsi vuonna 2021 hyvästä hallitustyöstä Tammisella Nuijalla liminkalaisen Efficient Network Partner Oy:n, jonka liiketoiminnan ydin on sähkö- ja tietoliikenneverkkojen projektointi ja ylläpito.

Vuonna 2015 perustetun Efficient Network Partner Oy:n asiakkaita ovat valtakunnalliset ja alueelliset sähköverkko- ja teleoperaattoriyhtiöt. Yhtiö on onnistunut kasvamaan kannattavasti toimialallaan haastavassa kilpailutilanteessa poikkeavan toimintamallinsa ansiosta. Vahvalla alihankkijaverkostolla on alueilla suuri merkitys.

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit korosti valintaperusteissaan, että onnistunut hallitustyöskentely on ollut tärkeä osatekijä Efficient Network Partner Oy:n menestyksen rakentamisessa.

– Kasvu on ollut alusta asti voimakasta. Tavoitteena on ollut kannattava kasvu, vakioidut prosessit sekä luoda ja toteuttaa yhtiölle pitkän tähtäimen kasvupolku. Tämä on toteutunut ja uskottava tulevaisuus on varmistettu määrätietoisen ja ammattimaisen hallitustyön ja operatiivisen johtamisen avulla, kertoo palkintoraadin puheenjohtaja, Finnveran aluejohtaja Pasi Vartiainen.

Efficient Network Partner Oy:n hallitus otti tunnustuksen vastaan suurella kiitollisuudella, josta ansio ja kunnia kuuluvat monelle taholle.
– Tunnistimme jo yrityksen alkuvaiheessa tarpeen hyvälle hallitustyölle ja siinä olemme tämän tunnustuksen perusteella onnistuneet. Meillä on hyvä tarina ja suunnitelma, hyvät asiakkaat ja kumppanit sekä hyvä henkilöstö, hallitus ja tulos, kertoo yrityksen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Juha Pyyhtiä.

Yrityksen tavoitteena on kannattavan kasvun jatkaminen ja first note -listautuminen 3-5 vuoden kuluttua.
– Markkina, jossa toimimme, on erittäin kilpailtu. Olemme kuitenkin osoittaneet, että kannattava kasvu on mahdollista. Keskeisiä menestystekijöitä ovat henkilöstö – josta merkittävä osa on myös yrityksen osakkaita – sekä kumppanuusverkostomalli, joka on allianssin tyyppinen projektin toteutusprosessi, jossa kaikki osapuolet menestyvät. Erittäin merkittävän lisän yrityksen kasvutarinaan on tuonut hallitustyön ammattimaistuminen, toteaa hallituksen jäsen Ilkka Säkkinen.

Pitkän linjan yritysjohtamisen ja hallitustyön ammattilainen Ahti Nurkkala osaa arvostaa Efficient Network Partner Oy:n parissa tehtyä työtä.
– Hallitustyö on kehittynyt koko ajan oikeaan suuntaan. Se on aktiivista ja tuloshakuista, ja mikä tärkeintä: tehdyt päätökset implementoidaan aidosti.

Pyyhtiän, Säkkisen ja Nurkkalan lisäksi Efficient Network Partner Oy:n hallitukseen kuuluu Mikko Kurtti.

Tamminen Nuija jaettiin yhdeksännen kerran. Kahden edellisvuoden voittajat ovat Oulun Kärpät (2020) ja Temotek (2019).

Tuhannen jäsenen ja 11 alueyhdistyksen voimin Hallituspartnerit on tällä hetkellä Suomen suurin ja ainoa valtakunnallisesti toimiva hallitusosaajien verkosto. Verkoston missiona on parantaa pk-yritysten kilpailukykyä hallitustyön avulla. Toiseksi suurin alueyhdistys on Pohjois-Suomen Hallituspartnerit, joka vastaa Helsingin kanssa yli puolesta valtakunnallisesta jäsenmäärästä.