Suomi voi olla edelläkävijä uuden työkulttuurin kehittäjänä

Mika Rytky, toimitusjohtaja, Kontiotuote Oy

Kauppakamarien viimeisimpään koronakyselyyn vastasi valtakunnallisesti lähes 2000 yritystä ja Oulun kauppakamarin alueelta kyselyyn vastasi 140 jäsentä, joista työllistäviä yrityksiä oli yli 95 prosenttia. Liiketoimintatilanteen lisäksi kysyttiin koronan vaikutuksista muutoksiin työn tekemisessä ja paluusta uuteen normaaliin.

Yritysten mukaan korona-aika muuttaa työntekemistä erityisesti etätyön lisääntymisenä (78 %), digitalisaation vauhdittumisena (68 %) ja johtamistyön muutoksena (51 %).

– Hajautettu työn tekeminen haastaa johtajuuden, ja vaatii uutta asennoitumista työn tekemiseen niin työntekijöiltä kuin yritysjohdolta. Etätyön vuoksi työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen seuraaminen on muuttunut haastavaksi, kun henkilökohtaiset fyysiset tapaamiset ovat vähentyneet. Työ sujuu, mutta mahdollinen paha olo jää huomaamatta tai se huomataan niin myöhään, että asioiden korjaaminen menee hankalaksi, kertoo Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

– Työkulttuuri muuttuu pysyvästi. Muutos pitäisi nähdä ennen kaikkea mahdollisuutena, eikä vain jäädä seuraamaan kehitystä. Moni asia on tehostunut etätyön ansiosta, ja Suomi voisi olla edelläkävijä uuden työkulttuurin kehittäjänä vahvan digitaalisen osaamisensa ansiosta. Työhyvinvointiin ja teknologian kehittämiseen on nyt panostettavaa uudesta näkökulmasta. Oulun kauppakamarin alueelta löytyy paljon digitalisaation ja työhyvinvoinnin osaamista, jota voidaan hyödyntää uuden normaalin aikakaudella. Nyt pitää vain rohkeasti alkaa etsiä muutoksen tuomia mahdollisuuksia ja jalostaa niistä liiketoimintaa, jatkaa Tuovinen.

Hirsitaloja ja -huviloita valmistavan Kontiotuotteen toimitusjohtaja Mika Rytky havainnollistaa työntekemisen uutta normaalia perinteisellä suomalaisella alalla:

– Etätyö on tullut jäädäkseen ja keskusteluun nousee itsensä johtaminen. Miten hallita omaa työkuormaa niin, että kotitoimistolla työpäivän pituus pysyy hallinnassa ja toisaalta päivälle suunniteltu suorite tulee tehdyksi? Toivottavasti hybridimalleihin tulee kehitystä tai ne päättyvät, koska malli, jossa osa henkilöistä on läsnä ja osa etänä toimii todella huonosti. Toisaalta työyhteisön merkitys on konkretisoitunut. Ihmiset haluavat tavata työkavereitaan, viettää sosiaalista työelämää kahvihetkinä ja yhteisinä lounastaukoina.

Yli 40 prosenttia kauppakamarien kyselyn vastaajista arvioi, ettei toimitilatarve muutu lähitulevaisuudessa, mutta toisaalta lähes 28 prosenttia toteaa viihtyisän työympäristön merkityksen kasvavan. Tilatarpeen vähentymiseen uskoo puolestaan 23 prosenttia vastaajista. Mika Rytkyn mukaan:

–  Kontiolla kasvu on vahvaa ja rekrytoimme koko ajan uutta henkilöstöä ja näin tulemme etätyöstä huolimatta tarvitsemaan lisää toimitilaa ainakin Oulussa ja pääkaupunkiseudulla.

Etäkokoustaminen ja etätyön lisääntyminen vaikuttaa myös henkilökunnan liikkumistarpeisiin, joiden osalta 60 prosenttia yrityksistä uskoo henkilökunnan työajokilometrien vähentyvän merkittävästi tai jonkin verran. Kontiotuotteen kokemusten perusteella työmatkustaminen tulee jäämään pysyvästi koronaa edeltäneen tason alapuolelle:

– Etätyönsuositusten vähennyttyä palataan enemmän taas työpaikalle ja meillä noin 90 prosenttia toimihenkilöistä haluaa palata vähintäänkin osittain lähityöhön. Myös muu työmatkustaminen vähenee merkittävästi, kun on totuttu hyödyntämään digitaalisia neuvottelutyökaluja, mutta silti kasvokkain kohtaamisen arvo säilyy ja kenties sen merkitys kohoaakin, sanoo Rytky.

Yritysten liiketoimintaa liittyvien kysymysten mukaan lähes 70 prosenttia vastaajista arvioi lähikuukausien aikana liikevaihdon pysyvän ennallaan tai jopa kasvavan. Yli 80 prosenttia yrityksistä kertoo henkilöstön määrän pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana.

Kauppakamarien kysely tehtiin 14.9.2021. Kyselyyn vastasi 1994 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9., 2.10., 1.12.2020, 2.2., 17.3., 27.4.2021 ja 16.6.2021

Lisätietoja:

Jari Tuovinen

toimitusjohtaja

044 313 4505

Kategoriat:Työelämä