Suomi seisoo nyt vedenjakajalla – tavoitteena oltava kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille

Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Tuovinen. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset heijastuvat laajasti talouteen – maailmanlaajuisesti sekä myös Suomeen. Ruuan ja energian hinnat sekä korkotaso ovat nousseet samaan aikaan merkittävästi leikaten kuluttajien käytettävissä olevia varoja sekä tehden yritysten tulevaisuuden näkymistä entistä epävarmempia. 

Myös Pohjoisen geopoliittinen tilanne on muuttunut. Katseet ovat kääntyneet pohjoiseen. Pohjoisen Suomen elinvoiman säilyttäminen on geopoliittisesti tärkeää, ja pohjoisen investoinnit ja energiatuotanto ovat mittakaavaltaan kansallisesti merkittäviä. Siksi tulevaan hallitusohjelmaan on sisällytettävä Pohjoinen ohjelma – kasvua, turvallisuutta ja yhteistyötä. 

Valtioneuvostotason ohjelma tarvitaan, sillä kyseessä on valtioiden välinen yhteistyö pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Ohjelma vahvistaa Suomen geopoliittista asemaa ja kestävää kasvua hyödyntämällä pohjoisen osaamista, energiaa, logistiikkaa, luonnonvaroja ja ainutlaatuista asennetta. 

Suomi seisoo nyt vedenjakajalla. Julkinen talous on kestämättömällä pohjalla ja sen seurauksena hyvinvointimme rahoituspohja on uhattuna. Suomen taakkana on edelleen kasvava julkinen velka, valtion talouden paisuneet menot, ratkaisemattomat rakenteelliset ongelmat, heikko tuottavuuskehitys, kireä verotus ja ikääntyvä väestö. 

Suomen tulevaisuuden menestyksen ratkaiseminen onnistuu niillä politiikan osa-alueilla, jotka voivat nostaa Suomen kasvavaksi ja kilpailukykyiseksi maaksi. Keskeisessä roolissa on osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen, Suomen ja eri alueiden saavutettavuus ja logistinen kilpailukyky, sujuvat luvitusprosessit sekä kestävä julkinen talous.  

Juuri valitulla eduskunnalla ja siitä muodostettavalla hallituksella on tärkeä rooli tulevaisuuden ratkaisuissa. Velkaantuva, ikääntyvä ja byrokraattinen maa tarvitsee suunnanmuutoksen. Tavoitteena tulee olla kestävä talous ja kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan, kasvamaan ja työllistämään sekä yksittäisiä ihmisiä yrittämään, innovoimaan ja tekemään töitä. 

Jari P. Tuovinen
toimitusjohtaja
Oulun kauppakamari 

Kategoriat:Talous, Saavutettavuus