Suomen on voitava itse päättää kestävästä luonto – ja metsäpolitiikastaan

Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen. Kuva: Teija Soini/Fotosoini

EU:ssa on parasta aikaa käsittelyssä useita strategioita ja linjauksia koskien maankäyttöä, metsien käyttöä ja ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Viimeisimpänä EU:n luonnon ennallistamisasetus.

Keskiössä on taas se, että saako Suomi ja muutkin EU-maat päättää itse kestävästä luonnon ja metsiensä käytöstä. Suomalaisen puunjalostuksen investoinnit edellyttävät vakaata ja ennustettavaa raaka-ainehuoltoa ja kasvua tukevaa metsien hoitoa.

Euroopan metsät 2020-raportin tilastojen mukaan Euroopan metsistä on tiukasti suojeltu 3,7 miljoonaa hehtaaria, josta Suomen osuus on jo nyt yli puolet eli 1,9 miljoonaa hehtaaria.

Onneksi eduskunnan valiokunnat heräsivät

TV-uutiset ja keskusteluohjelmat ovat käyneet viime päivinä teemaa läpi poliitikkojen kanssa. Onneksi sekä opposition että vahva osa hallituksen edustajista ovat heränneet, ja ainakin Talous- ja Ympäristövaliokunnassa on nostettu Suomelle tärkeät näkökohdat voimakkaasti esille. Myös MEP:mme tulisi edustaa Suomen kantaa.

Metsätalouden vaikutus on elintärkeä – hyvinvointia ja jätti-investointeja Oulussa

Oulun kauppakamari pyysi Taloustutkimus Oy:tä tekemään 2021 julkistetusta tutkimuksestaan ”Kasvu-, Hiilinielu- ja Näivettyminen-metsäskenaariot sekä niiden vaikutukset” erittelyn Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan osalta talousvaikutuksista. Taloustutkimuksen raportin mukaan Pohjois-Suomen metsätalouden kasvuskenaariolla on mahdollisuus luoda vuodesta 2019 vuoteen 2030 verrattuna kolmanneksen osuus eli liki 1000 metsäalan valtakunnallisesta 3000 uudesta työpaikasta. ”Vastakkainen suunta” on näivettymisskenaario – se veisi tutkimuksen kohderyhmästä yli 900 työpaikkaa Pohjois-Suomesta ja lähes 3000 valtakunnallisesti. Lisäksi on myös muistettava, että yksi työpaikka ”portin” sisäpuolella heijastuu ympäröivään yhteiskuntaan noin viidellä muulla työllisellä.

Näivettymisskenaario ei ole enää validi, päinvastoin. Pohjois-Suomessa metsäteollisuuden investointeja on valmistunut, valmistumassa ja käynnistymässä yhteensä noin 3 miljardin euron arvosta. Oulussa vahva metsäteollisuuden perinne 1800 luvun lopulta Korkeasaaren, Varjakan, Pateniemien, Toppilan ja AB Uleån sahojen sekä Oulu Osakeyhtiön, Veitsiluoto Oy:n kautta Stora Ensona, jatkuu sellu- ja paperitehtaiden jälkeen sellulla ja kartongeillaan. Junnikkala palauttaa myös sahateollisuuden Ouluun. Kemissä puolestaan MetsäGroupin MetsäFibre jatkaa ”Lapin leivän isän” tarinaa investoinneillaan. Muualla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa investointeja ovat tehneet mm. Pölkky, PRT-Forestin tytäryhtiöt, Ha-Sa, Haadex, Kuhmo Oy sekä monet muut. Lisäksi Pohjois-Suomessa on kehitysvaiheessa useita hienoja metsä- ja biotalouden hankkeita.   

Koko Suomen tavaraviennistä metsäteollisuuden viennin osuus on noin 19 prosenttia. Suomen metsäteollisuus toimii vastuullisesti.

Esa Pellikainen
varatoimitusjohtaja
Oulun kauppakamari

Kategoriat:Vastuullisuus, Ympäristö